Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ecologie by Mind Map: Ecologie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ecologie

Factoren

Biotische factoren

Abiotische factoren

Niveaus

Individu

populatie

levensgemeenschap

ecosysteem

Voedselrelaties

voedselketen

voedselweb/net

autotroof

heterotroof

producenten

consumenten

reducenten

Kringlopen

de koolstofkringloop

de stikstofkringloop

piramides

piramide van aantallen

piramide van biomassa

de energiestroom in een ecosysteem

populaties

de populatiegrootte is afhankelijk van biotische en van abiotische factoren. zoals beschikbare hoeveelheid voedsel, aantallen natuurlijke vijanden en de aanwezigheid van ziekteverwekkers. abiotische factoren vormen samen het klimaat. (temperatuur, licht, lucht water en neerslag etc.)

successie

bij aanleg van een weg wordt vaak een groot terrein opgespoten met zand. als dit zand blijft liggen onstaat er in de loop van tijd een eigen ecosysteem, de eerste begroeiingen en diertjes wordt een pioniersecosysteem genoemd. een pioniersecosysteem heeft slechts weinig verschillende soorten dieren en planten. er vind een opeenvolging plaatst van verschillende planten- en diersoorten, dit noemen we successie. voorbeeld: 1. kale rots 2. pionierecosysteem; korstmossen, eronstaat en dun laagje bodem. 3. mossen en grassen. 4. lage struiken. 5. climasecosysteem; loofbos

aanpassingen bij dieren

water- en landdieren

poten van landzoogdieren

poten van vogels

de snavels van vogels

aanpassingen bij planten

aanpassingen bij planten aan de hoeveelheid licht

aanpassingen bij landplanten in een vochtig milieu

aanpassingen bij landplanten in een droog milieu

waterplanten

klimplanten

ecosysteem nederland

duinen

loofbos

naaldbos

heide

plassen

voedselweb eik

een eik kan ook beschouwd worden als een ecosysteem.

waterdoorlaatbaarheid vd bodem

de hoeveelheid water in de bodem bepaalt voor een belangrijk deel welke planten er wel en niet kunnen groeien. maar ook is belangrijk hoeveel water deze grond kan vasthouden.