Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Naturfaglig profil by Mind Map: Naturfaglig profil

1. Michael

2. Harald

2.1. Lærerkompetencer i særlig fokus

2.1.1. Professionsrettet

2.1.2. Tværfaglig undervisning

2.1.3. Eksemplarisk undervisning

2.1.4. Tilrættelegge praktisk eksperimenterende

2.1.5. Læreafdækningskompetence

2.2. Kompetence

2.2.1. It i naturfagene

2.2.1.1. Datalogning

2.2.1.2. Interaktive tavler

2.2.1.3. Netbaseret undervisning

2.2.1.4. Blended learning

2.2.1.5. Mobil læring

2.2.1.6. SmartPhone/Ipad

2.2.2. Udeundervisning

2.2.3. Partnerskab

2.2.4. Videopraktikcaser

2.2.5. PCK

2.2.6. Uformelle læringsmiljøer

3. videnskabsteori

3.1. Frivillig kursus

3.1.1. litteraturliste

3.2. kontaktperson

4. Naturfagsdidaktik

4.1. NOS

4.2. IBSE

4.3. Elevers Hverdagsforestillinger

4.4. Kommunikation i naturfaglige klasserum

4.5. Motivation i naturfaglige klasserum

4.6. Evaluering i naturfag

4.7. Uddannelse for bæredygtig udvikling

4.8. Naturfag og almendannelse/global dannelse

4.9. Udeundervisning

5. Undersøgelse af praksis i naturfaglige klasserum

5.1. Concept Cartoons/grubletegninger

5.2. Videoanalyse

5.3. CoRe/PaP-eR

6. Bjørn og Benny

6.1. Tværfagligt arbejde

6.1.1. Case eksempler

6.1.2. Tværfaglige forløb

6.1.2.1. Video sekvenser

6.2. Videnskabsteori

6.2.1. Fælles forløbfor alle naturfag

6.2.2. Hvad skal vi bruge naturfagene til

7. New node