Держаудитслужба України

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Держаудитслужба України by Mind Map: Держаудитслужба України

1. Завдання:

1.1. забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю;

1.2. здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів;

1.3. надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг;

1.4. розробка пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів;

1.5. вживання заходів до усунення виявлених порушень від час перевірок;

2. Повноваження:

2.1. отримувати безоплатно документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, ;

2.2. отримувати інформацію про стан та рух коштів державного бюджету від Казначейства;

2.3. перевіряти під час ДФК грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси, документи щодо проведення процедур державних закупівель;

2.4. отримувати письмові пояснення з питань, які виникають під час здійснення ДФК;

2.5. отримувати завірені копії, витяги з документів, які свідчать про порушення законодавства, вилучати копії документів,аза рішенням суду – вилучати оригінали документів;

2.6. отримувати від НБУ відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об’єктів;

2.7. звертатися до контролюючих чи правоохоронних органів іноземних держав за додатковою інформацією про порушення фінансової дисципліни;

2.8. пред’являти керівникам підприємств обов’язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства;

2.9. призупиняти бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами, а також застосовувати та ініціювати застосування інших заходів впливу в разі виявлення порушень законодавства;

2.10. вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені під час проведення ревізій приховані, занижені валютні та інші платежі;

2.11. порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених з порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства;

2.12. накладати у випадках, передбачених законом, адміністративні стягнення;

3. Принципи:

3.1. Законність

3.2. Ефективність

3.3. Прозорість

3.4. Економічність

3.5. Доцільність

4. Нормативне забезпечення:

4.1. Бюджетний кодекс України

4.2. Закон України від 26 січня 1993 року № 2939-XII "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"

4.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43 "Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України"

4.4. Конституція України