Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Néhai bárány by Mind Map: Néhai bárány

1. Téma röviden:

1.1. Bodokon hatalmas vihar tör ki, ezért kiönt a Bágy patak, ami elviszi Cukrit a bárányt, és a tulipános ládát.A Baló család keresésükre indul , majd a történet tragikus véget ér.

2. Soós Pál - Gazdag, gonosz Baló család - Szegény, ártatlan

3. Soós Pálon meglátják Cukrit ködmönként

4. A Bodoki emberek babonásak,hisznek a csodákban. Például: Harangoznak a vihar előtt,hogy elűzzék a vihart

5. Kinn - Künn Szalmafonat - Zsúp Szalag - Pántlika Két rúdon vihető kisebb rakás- Petrence

6. Cukri eltűnése

7. Szereplők

8. Novella szerkezete

8.1. Előkészítés - Vihar és árvíz

8.2. Bonyodalom - Bárány és láda eltűnése

8.3. Kibontakozás - Baló család nyomozása

8.4. Tetőpont - Baló Borcsa és Soós Pál találkozása

8.5. Megoldás - Cukriból ködmön lett

9. Idő megjelenése a műben:

9.1. Viszonylag rövid idő alatt történnek az események, 1-2 hét

10. Konfliktus

11. Helyszín

11.1. Bodok

12. Csattanó

13. Régies nyelvezet a műben Példák:

14. Mikszáth Kálmán

15. Novella

15.1. Epikai műfaj

16. Elbeszélői nézőpont

16.1. Mintha Jelen lett volna a történéseknél.