Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AGILE by Mind Map: AGILE

1. CD-RW

1.1. CD Rewritable

1.1.1. CD Taaskirjutatav plaat

2. DVD-RW

2.1. DVD Reritable

2.1.1. DVD Taaskirjutatav plaat

3. HDD

3.1. Hard Disk Drive

3.1.1. Kõvaketas

4. SSD

4.1. Solid State Drive

4.1.1. Pooljuhtketas

5. KB

5.1. Kilobyte

5.1.1. Kilobait

6. Kb

6.1. Kilobit

6.1.1. Kilobitt

7. MB

7.1. Megabyte

7.1.1. Megabait

8. Mb

8.1. Megabit

8.1.1. Megabitt

9. BIOS

9.1. Basic Input Output System

9.1.1. Baasvahetussüsteem

10. CAD

10.1. Computer-Aided Design

10.1.1. Raalprojekteerimine

11. HTML

11.1. HyperText Markup Language

11.1.1. Hüperteksti märgestuskeel

12. HP

12.1. Hewlett Packard

13. HID

13.1. Human Interface Device

14. P2P

14.1. Peer to Peer

14.1.1. P2P-võrgustik

15. RTC

15.1. Real-time clock

15.1.1. reaalajakell

16. CPU

16.1. Central Processing Unit

16.1.1. Protsessor

17. OS

17.1. Operating System

17.1.1. Operatsioonisüsteem

18. RAM

18.1. Random Access Memory

18.1.1. Muutmälu

19. FTP

19.1. File Transfer Protocol

19.1.1. Failiedastusprotokoll

20. ISP

20.1. Internet Service Provider

20.1.1. Internetiteenuste pakkuja

21. IP

21.1. Internet Protocol

21.1.1. Internetiaadress

22. LAN

22.1. Local Area Network

22.1.1. Lokaalvõrk

23. URL

23.1. Uniform Resource Locator

23.1.1. Ühtne ressursideidentifikaator

24. VR

24.1. Virtual Reality

24.1.1. Virtuaalreaalsus

25. USB

25.1. Universal Serial Bus

25.1.1. Universaalne järjestiksiin

26. ADC

26.1. Analog-Digital Converter

26.1.1. Analoog-Digitaal muundur

27. CD

27.1. Compact Disc

27.1.1. Optiline ketas

28. DVD

28.1. Digital Versatile Disc

28.1.1. Digitaalvideoketas

29. GPU

29.1. Graphics Processing Unit

29.1.1. Videokaart

30. HDMI

30.1. High Definition Multimedia Inteface

30.1.1. kõrglahutusega multimeediumliides