SME CORP MALAYSIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SME CORP MALAYSIA by Mind Map: SME CORP MALAYSIA

1. Fungsi SME

1.1. Sekretariat NESDC

1.2. Hub untuk maklumat berkaitan PKS

1.3. Pengurusan data dan maklumat

1.4. Khidmat nasihat perniagaan

1.5. Koordinasi progaram PKS

2. Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)

2.1. OBJEKTIF

2.1.1. 1) Memupuk semangat keusahawanan di kalangan belia bumiputera

2.1.2. 2) Mewujudkan anjakan paradigm dari pecari kerja kepada penyedia kerja

2.1.3. 3) Membina daya tahan dan jati diri dalam perniagaan

3. 20 Program dan inisiatif untuk pembangunan PKS

3.1. Peningkatan Kapasiti

3.1.1. 1) SME university internship

3.1.2. 2) Program pementoran PKS

3.1.3. 3) Program SME @ University

3.1.4. 5) Anugerah Enterprise 50 (E50)

3.2. Pembiayaan

3.2.1. Program peningkatan kapasiti dan keupayaan PKS (BAP)

3.2.2. Skim pembiayaan PKS patuh syariah (SSFS)

3.2.3. Tunas usahawan belia bumiputera (TUBE)

3.2.4. program peningkatan perusahaan bumiputera

3.3. Khidmat Nasihat

3.3.1. Hala PKS

3.3.2. Kaunselor dan jurulatih perniagaan

3.3.3. Program panel penasihat pakar PKS

3.4. Teknologi dan pasaran

3.4.1. Inno cert

3.4.2. National Mark of Malaysia Brand

3.4.3. Program rantaian perniagaan

3.4.4. SMDEX

3.4.5. Minggu PKS

4. Struktur Pelaporan SME Corp Malaysia

4.1. Tekun

4.2. INSKEN

4.3. Magic

4.4. SL1M

5. Bengkel TUBE

5.1. Ada 3 Fasa

5.1.1. 7hari- mendisiplinkan ahli perniagaan, mengajar cara "networking"

5.1.2. 14hari- Bengkel ajar tentang perniagaan dan cara menguruskan kewangan

5.1.3. 2bulan- Sistem buddy

6. GERAN- SKOP PEMBIAYAAN

6.1. Pensijilan

6.2. pembungkusan

6.3. produktiviti

6.4. penjenamaan

6.5. inovasi

6.6. Mesin

6.7. Aplikasi online

7. SCORE- Penanda Aras

7.1. 7 MODEL- Penanda Aras

7.1.1. Pembuatan

7.1.2. Peruncitan

7.1.3. ICT

7.1.4. Selenggara

7.1.5. Khidmat Professional

7.1.6. M-Core

7.2. 7 Parameter - Kayu Ukur

7.2.1. Prestasi perniagaan

7.2.2. Kemampuan kewangan

7.2.3. Kemampuan pengurusan

7.2.4. Kemampuan keluaran

7.2.5. Kemampuan teknikal

7.2.6. Sistem kualiti

7.2.7. Inovasi

8. Syarat GERAN

8.1. SSM-60% milik orang Malaysia

8.2. mempunyai lesen majlis daerah

8.3. Kenyataan Bank- 1 tahun

8.4. Akaun pengurusan syarikat