Рефреймінг (за Лі Болменом)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Рефреймінг (за Лі Болменом) by Mind Map: Рефреймінг       (за Лі Болменом)

1. Політичний

1.1. Питання

1.1.1. Відповідь "ні"

1.1.1.1. Чи важливіші для успіху індивідуальна самовіддача та зацікавленість?

1.1.1.2. Чи важлива технічна якість рішення?

1.1.2. Відповідь "так"

1.1.2.1. Чи високий рівень неоднозначності та невизначеності?

1.1.2.2. Чи важливий конфлікт та дефіцитні ресурси?

1.2. Основні характеристики

1.2.1. Метафора

1.2.1.1. Джунглі

1.2.2. Центральні поняття

1.2.2.1. Влада, конфлікт, конкуренція, організаційна політика

1.2.3. Образ керівництва

1.2.3.1. Захист інтересів та політичний досвід

1.2.4. Основні пролеми кер-ва

1.2.4.1. Виробити порядок дня та забезпечити базу підтримки

1.3. Набір інструментів

1.3.1. Стратегійне планування

1.3.1.1. Арена для оприлюднення конфлікту та перегрупування влади

1.3.2. Прийняття рішення

1.3.2.1. Можливість знайти або застосувати владу

1.3.3. Реорганізація

1.3.3.1. Перерозподіл влади та формування нових коаліцій

1.3.4. Оцінка

1.3.4.1. Можливість для застосування влади

1.4. Стратегії управління змінами

1.4.1. Бар'єри на шляху до змін

1.4.1.1. Втрата влади та повноважень, конфлікт між переможцямита та тими, хто програв

1.4.2. Найважливіші стратегії

1.4.2.1. Створення арен, на яких можуть обговорюватись питання та формуватись нові коаліції

2. Символічний

2.1. Питання

2.1.1. Відповідь "ні"

2.1.1.1. Чи важлива технічна якість рішення?

2.1.2. Відповідь "так"

2.1.2.1. Чи важливіші для успіху індивідуальна самовіддача та зацікавленість?

2.1.2.2. Чи важливий конфлікт та дефіцитні ресурси?

2.1.2.3. Чи високий рівень неоднозначності та невизначеності?

2.2. Основні характеристики

2.2.1. Метафора

2.2.1.1. Карнавал, храм або театр

2.2.2. Центральні поняття

2.2.2.1. Культура, сенс, метафора, ритуал, церемонія, історії, герої

2.2.3. Образ керівництва

2.2.3.1. Натхнення

2.2.4. Основні пролеми кер-ва

2.2.4.1. Створювати віру, красоту, сенс

2.3. Набір інструментів

2.3.1. Стратегійне планування

2.3.1.1. Ритуал для нагадування про відповідальність, створення символів, обговорення сенсів

2.3.2. Прийняття рішення

2.3.2.1. Ритуал для підтвердження цінностей та створення можливостей для укріплення зв'язків

2.3.3. Реорганізація

2.3.3.1. Підтримка образу підзвітності й сприйнятливості: обг. нового соц. порядку

2.3.4. Оцінка

2.3.4.1. Привід зіграти роль у сусп. ритуалі

2.4. Стратегії управління змінами

2.4.1. Бар'єри на шляху до змін

2.4.1.1. Втрата сенсу та цілі, чіпляння за минуле

2.4.2. Найважливіші стратегії

2.4.2.1. Створення ритуалів перехідного періоду, оплакування минулого, прославляння майб.

3. Структурний

3.1. Питання

3.1.1. Відповідь "ні"

3.1.1.1. Чи важливіші для успіху індивідуальна самовіддача та зацікавленість?

3.1.1.2. Чи важливий конфлікт та дефіцитні ресурси?

3.1.1.3. Чи високий рівень неоднозначності та невизначеності?

3.1.2. Відповідь "так"

3.1.2.1. Чи важлива технічна якість рішення?

3.2. Основні характеристики

3.2.1. Метафора

3.2.1.1. Фабрика та машина

3.2.2. Центральні поняття

3.2.2.1. Правила, ролі мета, стратегії, технології, середа

3.2.3. Образ керівництва

3.2.3.1. Соціальна архітектура

3.2.4. Основні пролеми кер-ва

3.2.4.1. Налаштувати структуру на задачу технологію, середу

3.3. Набір інструментів

3.3.1. Стратегійне планування

3.3.1.1. Вироблення стратегій для встановлення цілей та координації ресурсів

3.3.2. Прийняття рішення

3.3.2.1. Раціональна послідовність для для обробки правильного рішення

3.3.3. Реорганізація

3.3.3.1. Перегляд ролей та обов'язків у відповідності з задачами та середою

3.3.4. Оцінка

3.3.4.1. Спосіб розподілу нагород та покарань і контролю результатів

3.4. Стратегії управління змінами

3.4.1. Бар'єри на шляху до змін

3.4.1.1. Втрата напрямку та стабільності; хаос

3.4.2. Найважливіші стратегії

3.4.2.1. Комунікація, перебудова та переговори про перегляд моделей та стандартів

4. Кадровий (людський)

4.1. Питання

4.1.1. Відповідь "ні"

4.1.1.1. Чи важлива технічна якість рішення?

4.1.1.2. Чи високий рівень неоднозначності та невизначеності?

4.1.1.3. Чи важливий конфлікт та дефіцитні ресурси?

4.1.2. Відповідь "так"

4.1.2.1. Чи важливіші для успіху індивідуальна самовіддача та зацікавленість?

4.2. Основні характеристики

4.2.1. Метафора

4.2.1.1. Сім’я

4.2.2. Центральні поняття

4.2.2.1. Потреби, навички, взаємовідносини

4.2.3. Образ керівництва

4.2.3.1. Повноваження

4.2.4. Основні пролеми кер-ва

4.2.4.1. Виробити порядок дня та забезпечити базу підтримки

4.3. Набір інструментів

4.3.1. Стратегійне планування

4.3.1.1. Збори для просування участі

4.3.2. Прийняття рішення

4.3.2.1. Відкритий процес для обробки прихильності

4.3.3. Реорганізація

4.3.3.1. Збереження балансу між людськими потребами та офіційними ролями

4.3.4. Оцінка

4.3.4.1. Зворотній зв’язок, що допомагає людям саморозвиватись

4.4. Стратегії управління змінами

4.4.1. Бар'єри на шляху до змін

4.4.1.1. Тривога, невизначеність, люди почувають себе некомпетентними та нужденними в підтримці

4.4.2. Найважливіші стратегії

4.4.2.1. Навчання новим навичкам, участь, психологічна підтримка

5. Багатогранне мислення (використання декільнох фреймів)

5.1. Переваги

5.1.1. Конкурентна

5.1.2. Більша ефективність для керівників

5.1.3. Почуття вибору та влади й т.п.