Splošna psihopatologija

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Splošna psihopatologija by Mind Map: Splošna psihopatologija

1. Motnje zaznavanja

1.1. Iluzije

1.2. Halucinacije

1.2.1. vidne

1.2.2. slušne

1.2.3. telesnega občutka

1.2.4. notranje zgradbe telesa

1.2.5. vonje

1.2.6. okusa

1.2.7. občutka za ravnotežje

2. Motnje mišljenja

2.1. Formalne

2.1.1. vrvežavost

2.1.2. zavrtost

2.1.3. zadrga

2.1.4. upočasnjenost

2.1.5. perseverzacija

2.1.6. obširnost

2.1.7. lepljivost

2.1.8. inkoherentnost

2.1.9. shizofrenska miselna disociiranost

2.1.10. razrvanost

2.1.11. besedna solata

2.2. Vsebinske

2.2.1. blodnje

2.2.1.1. ekspanzivne

2.2.1.2. despresivne

2.2.1.3. nanašalne

2.2.1.4. preganjalne

2.2.1.5. ljubosumnostne

2.2.1.6. religiozno-mistične

2.2.1.7. primarne-sekundarne

2.2.2. prevalentne misli

2.2.3. obsesivne misli

3. Motnje inteligentnosti

3.1. Primarni inteligentni primankljaj

3.1.1. biološki razlogi

3.1.2. miljejski razlogi

3.2. Sekundarni inteligentni primankljaj

3.2.1. demenca

3.2.2. psevdodemneca

4. Motnje potreb

4.1. Motnje spanja

4.1.1. insomnia

4.1.2. hipersomnia

4.2. Motnje hranjenja

4.2.1. bulimija

4.2.2. anoreksija

4.3. Motnje odvajanja

4.3.1. enoreza

4.3.2. enkopreza

4.4. Motnje medsebojnih odnosov

4.5. Spolne motnje

4.5.1. parafilije

4.5.2. motnje libida

4.5.3. motnje potence

4.5.4. motnje doživljanja orgazma

5. Motnje predstav

5.1. Deja vu

5.2. Jamais vu

5.3. Deja vecu / Jamais vecu

5.4. Pri epi, psihozah

5.5. Derealizacije

5.5.1. halucinogene droge

5.5.2. organske okvare

5.6. Depersonalizacije

6. Motnje pozornosti in osredotočenosti

6.1. Retukularna formacija

6.2. Intoksikacije s psihoaktivnimi snovmi

6.3. Odkrenljiva pozornost v maničnem stanju

6.4. Flukturajoča pozornosti

6.5. Dekoncentracija

7. Motnje spomina

7.1. Kvalitativne

7.1.1. konfubulacije

7.2. Kvantiativne

7.2.1. hipermnezije

7.2.2. hipomnezije

7.2.3. amnezije

8. Motnje zavesti

8.1. Kvalitativne

8.1.1. zameglenost

8.1.2. zamračenost

8.1.3. delirantno skaljena zavest

8.1.4. oneirodna zavest

8.1.4.1. hipnagoga- zbujamo

8.1.4.2. hipnopompna stanja-zaspimo

8.2. Kvantitativne

8.2.1. omotičnost

8.2.2. dremavost

8.2.3. sopor

8.2.4. koma

8.3. Spremenjena (zožana) zavest

9. Motnje čustvovanja

9.1. Anksioznost

9.2. Zbeganost

9.3. Fobija

9.4. Depresivnost

9.5. Evforija

9.6. Ekstaza

9.7. Bolestna razdržljivost

9.8. Čustvena tenaciteta

9.9. Čustvena labilnost

9.10. Čustvena inkontinenca

9.11. Apatija

9.12. Čustvena splitvitev

9.13. Čustvena togost

9.14. Čustvena abvivalenca

9.15. Paratimija

9.16. Paramimija

9.17. Afekti

10. Motnje hotenja, motorike, govora in izražavanja

10.1. Zvečana volja, hiperaktivnost

10.2. Zmanjšan volja, brezvoljnost

10.3. Stupor

10.4. Katatonski krog motenj

10.5. Zaposlitvena sla/ nemir