ישראל 2016 מה מתרחש בכיתה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ישראל 2016 מה מתרחש בכיתה by Mind Map: ישראל 2016       מה מתרחש בכיתה

1. אין מענה לשונות

1.1. מנהיגות

1.2. זיהוי מורי דרך

1.3. יכולת להבין פרספקטיבות מרובות

1.4. התנסות בעבודה וקריירות

1.5. הצבת מטרות

2. אין הערכה מעצבת

2.1. ארגון מידע

2.2. הערכת מקורות

2.3. איסוף וניתוח נתונים

2.4. פיתוח תוכניות מחקר

2.5. ניתוח מדיה

3. אוריינות תקשוב

3.1. שימוש באינטרנט

3.2. שימוש בתוכנות מחשב

3.3. הגנה עצמית באינטרנט

3.4. שימוש בטכנולוגיה לשם תקשורת

4. אין למידה משמעותית

4.1. דימיון

4.2. סיעור מוחות

4.3. יצירה

4.4. עיצוב

5. אין רלוונטית לעום מחוץ לכיתה

5.1. הצדקת טיעונים

5.2. הערכת חלופות

5.3. זיהוי בעיות

5.4. סינטזות מידע

5.5. קבלת החלטות

6. תקשורת ושיתופיות

6.1. ארגון דיון קבוצתי

6.2. פתרון קונפליקטים

6.3. פרזנטציה אפקטיבית

6.4. כתיבה אפקטיבית

6.5. שאילת שאלות

6.6. בניית דווח אפקטיבי