CRM

CRM mindmap Thomas Lion

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CRM by Mind Map: CRM

1. Wat?

1.1. waardesysteem + technologie : klant centraal

1.2. softwarepakket beheer klantgegevens en interacties met klant

1.2.1. software voor operationele functies

1.2.1.1. bvb voor callcenter

1.2.1.2. bvb voor helpdesk

1.2.1.3. bvb voor marketingcampagne

1.2.2. Customer intelligence applicaties

1.2.2.1. bvb data mining

1.2.2.2. data warehousing

1.2.2.3. = software voor beter inzicht in de klant

1.3. E-CRM

1.4. social-CRM

1.5. Customer Relationship Management / klantrelatiebeheer

2. Belang?

2.1. gecentraliseerd opslaan van klantgegevens

2.2. consequenter en eenduidiger benaderen van de klant vanuit de verschillende afdelingen

2.3. door betere informatie van de klant, kunnen marketingacties gerichter gebeuren

3. Sugar CRM

3.1. 5 verschillende rapporten

3.1.1. Sales trends

3.1.2. Marketing analytics

3.1.3. Case reports

3.1.4. dashboard

3.1.5. Customer profiles

3.2. Top functionaliteiten

3.2.1. Sales page

3.2.1.1. Team Pipeline report

3.2.1.2. Opportunities by lead source

3.2.2. Marketing page

3.2.2.1. Leads by lead source

3.2.2.2. My leads

4. 3 succesfactoren

4.1. goed doordacht

4.1.1. Wat wil men concreet bereiken?Nieuw knooppunt

4.1.2. te verwachten kosten/baten

4.2. klant centraal

4.3. STAP voor STAP

5. Reden/motieven gebruik

5.1. om de klanten beter te kennen

5.2. om de klanten persoonlijk te kunnen benaderen

5.3. omdat de verschillende diensten de klant op eenzelfde wijze zouden kunnen benaderen, zonder overlappingen.