Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PEST by Mind Map: PEST

1. Ekonomsko okruženje -porezna politika -nezaposlenost -inflacija -poslovni odnosi

2. Političko-pravno okruženje -međunarodni ugovori -Hrvatska i EU -Financijska inicijativa Vlade RH

3. Tehnološko okruženje -nova oprema i sredstva -komunikacije i informacije -informatizacija usluga

4. Socio-kulturno okruženje -demografija -navike i stajališta potrošača -društvena odgovornost -mediji