CÔNG VIỆC TRỢ LÝ CẦN HỖ TRỢ

Công việc trợ lý

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÔNG VIỆC TRỢ LÝ CẦN HỖ TRỢ by Mind Map: CÔNG VIỆC TRỢ LÝ CẦN HỖ TRỢ

1. Kế toán

1.1. Chi phí

1.1.1. CP hoạt động của các cửa hàng

1.1.1.1. Hồ Chí Minh

1.1.1.2. Đà Nẵng

1.1.1.3. Hà Nội

1.1.1.4. Hồ Chí Minh

1.1.1.5. Tuyên Quang

1.1.1.6. Thái Nguyên

1.1.1.7. Bắc Ninh

1.1.1.8. Hải phòng

1.1.1.9. Hưng Yên

1.1.2. Quảng cáo

1.1.2.1. CP Quảng cáo cốc cốc

1.1.2.2. CP Quảng cáo Seo Ngon

1.1.2.3. CP Quảng cáo Đội Marketing

1.1.2.4. CP Quảng cáo SEO (khánh)

1.1.2.5. CP Telesales

1.1.2.5.1. Tuyên Quang

1.1.2.5.2. Hưng yên

1.1.3. Cố định

1.1.3.1. VP Hà Nội

1.1.4. Cp Phát sinh khác

1.2. Báo cáo nội bộ hàng tháng

2. Kỹ thuật

2.1. Xuất đơn hàng

2.1.1. Xuất đơn hàng tổng hợp

2.2. Bảng tổng hợp

2.2.1. Hình thức giao dịch

2.2.1.1. Trực tiếp

2.2.1.2. Giao dịch hộ

2.2.1.3. Thợ tự giao

2.2.1.4. Thợ tự COD

2.2.1.5. Khách tự cấp lại sim

2.2.1.6. Thu tiền tại các CH

3. Hành Chính

3.1. Lương CBNV Công ty

3.2. Cơ chế lương, thưởng toàn Cty

3.3. Quy đinh, Quyết định

3.3.1. Những cơ chế quy định, quyết định mới, cũ

3.4. Sơ đồ hoạt động Công ty

3.5. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng bàn

4. Marketing

4.1. Doanh số

4.2. Lượng đơn hàng

4.3. Chi phí trong ngày

4.4. Chi phí phân bổ cho từng page