Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP by Mind Map: ERP

1. Wat is ERP?

1.1. software die het proces steunt die leid bij het maken van een oplossing

1.2. Efficiënter maken van een onderneming

1.3. productiviteit verhogen

2. Wat is het belang van ERP-software voor een onderneming of organisatie?

2.1. Een effectief en sneller ondernemingsproces

2.2. Controleert automatisch het resultaat van een beslissing omtred bvb voorraad wijziging

2.3. Groepeerd alle database informatie op één plaats

3. Welke modules van OpenERP worden in deze businesscase geïnstalleerd?

3.1. Inventory

3.2. Accounting

3.3. HR

3.4. Sales

3.5. Production planning

3.6. Purchase

4. Welke modules van OpenERP worden in deze businesscase niet geïnstalleerd?

4.1. Production

4.2. Delivery

4.3. Engineering

4.4. BI

5. Welke modules van OpenERP dienen in het geval van Chocolatier Valentino te worden geïnstalleerd?

5.1. accounting

5.2. inventory

6. ERP = robuuste tractor, CRM= snelle auto. Wat wordt bedoeld met deze metafoor?

6.1. CRM zorgt voor een sneller klanten behandelingssysteem en ERP zorgt voor de effectiviteit en efficiëntie van de core business. Omdat de 2 op een andere snelheid dienen te werken is het belangrijk om ERP niet te gebruiken als CRM maar door de 2 appart te houden.

7. Geef drie belangrijke tips voor een succesvolle ERP-implementatie.

7.1. Beoordeel de ERP software, niet de verkoper

7.2. Maak tijd vrij voor de implementatie

7.3. Durf de implementatie stil te leggen in geval van twijfel