KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ by Mind Map: KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ

1. GÜNEY CEPHESİ

1.1. Fransızlara karşı kurulmuş cephedir.

1.1.1. Maraş Savunması:Maraş halkının kahramanca savunması karşısında Fransızlar 11 Şubat 1920'de şehir terk ettiler

1.1.2. Antep Savunması:Antep halkının kahramanca savaşmasına rahmet 1 yıl süren kuşatma neticesinde Antep düştü.Daha sonra Ankara Antlaşması ile Fransızlar Antep'ten çekildiler.

1.1.3. Urfa Savunması:Urfa halkının kahramanca savunması karşısında 9 Şubat 1920'de şehir Fransızlardan arındırıldı.

2. DOĞU CEPHESİ

2.1. Ermenilere karşı Doğu Anadolu'da Kurulan cephedir.Büyük bir zafer elde edilmiştir.

2.1.1. Bunun neticesinde Ermeniler ile Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.Bu TBMM'nin ilk uluslararası antlaşmasıdır.

3. BATI CEPHESİ

3.1. I.İnönü Savaşı

3.1.1. Düzenli ordunun ilk zaferidir.

3.1.2. İtilaf devletleri TBMM'yi ilk kez tanıdı.

3.1.3. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.16 Mart 1921.

3.2. II.İnönü Savaşı

3.2.1. Düzenli orduya güven arttı.

3.2.2. İngilizler Malta adasındaki tutuklulardan bir kısmını serbest bıraktı.

3.2.3. İtilaf devletlerinin Yunanlılara karşı güveni sarsıldı.

3.2.4. İtalya işgal ettiği topraklardan çekilmeye başladı

3.3. KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARı

3.3.1. Düzenli ordu Sakarya'nın doğusuna çekildi.

3.3.2. Kütahya,Afyon,Eskişehir işgal edildi.TBMM'nin aldığı karar ile 3 ay süre ile yetkilerin bir bölümü Mustafa Kemal Paşa'ya verildi.5 Ağustos 1921.

3.3.3. Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlandı.7-8 Ağustos 1921.

3.4. SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ

3.4.1. Kurtuluş Savaşının dönüm noktasıdır.Kazanılan zafer ile Mustafa Kemal Paşa'ya Gazilik ve Mareşallik ünvanı verildi.

3.4.2. Kafkas ülkeleri ile Kars Antlaşması imzalandı.13 Ekim 1921.

3.4.3. İtalya işgal ettiği toprakları tamamen boşalttı.

3.5. BÜYÜK TAARRUZ

3.5.1. Yunanlılar Anadolu'dan tamamen atıldı.

3.5.2. İzmir Yunan işgalinden kurtarıldı.9 Eylül 1922.

3.5.3. Kurtuluş Savaşı büyük bir zaferle sonuçlandı.