Háromszögek, négyszögek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Háromszögek, négyszögek by Mind Map: Háromszögek, négyszögek

1. Pontok,egyenesek,síkok és ezek kölcsönös helyzetei

1.1. 2 különböző egyenes

1.1.1. Metsző

1.1.2. Párhuzamos

1.1.3. Kitérő

1.2. 2 különböző sík

1.2.1. Metsző

1.2.2. Párhuzamos

1.3. 2 egyenes

1.3.1. Illeszkedik

1.3.2. Metsz

1.3.3. Párhuzamos

2. Nevezetes szögpárok

2.1. Csúcsszög

2.2. Mellékszög

2.3. Kiegészítő szög

2.4. Pótszög

2.5. Egyállású szög

2.6. Váltószög

3. Távolság

3.1. 2 pont távolsága

3.2. Pont és egyenes távolsága

3.3. 2 párhuzamos egyenes távolsága

3.4. 2 metsző egyenes távolsága 0

3.5. Pont és sík távolsága

3.6. 2 párhuzamos sík távolsága

4. A háromszögekről

4.1. Van: hegyes, derék -és tompaszögű

4.2. belső szögek összege= 180'

4.3. Külső szögek összege= 360'

4.4. a+b>c; a+c>b; b+c>a

4.5. Egyenlő szárú, egyenlő oldalú

5. Pitagorasz-tétel (a2+b2=c2)

6. A négyszögekről

6.1. Konvex, konkáv

6.2. Belső szögeinek összege= 360'

6.3. Trapéz: van párhuzamos oldalpárja

6.4. Paralelogramma: szemközti oldalai párhuzamosak

6.5. Rombusz: oldalai egyenlő hosszúak

6.6. Deltoid: 2-2 szomszédos oldala egyenlő hosszú

6.7. Téglalap: minden szöge derékszög

6.8. Négyzet: oldalai és szögei egyenlők

7. A sokszögekről

7.1. Kovex, konkáv

7.2. Bármelyik csúcsból n-3 átló húzható

7.3. n oldalú konvex sokszög átlóinak száma: (n-2)*180

8. Thálész-tétel