Темперамент

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Темперамент by Mind Map: Темперамент

1. сангвінік

2. холерик

3. флегматик

4. меланхолік

5. властивості темпераменту

6. теорія Гіппократа

7. теорія Аристотеля

8. теорія Я.Стреляу

9. Теорія А. Томаса та С. Чесса

10. Конституційна типологія особистостей Вільяма Шелдона

11. інтроверсія

12. екстираверсія

13. нейротизм

14. Ендоморфний тип (вісцеротоніки)

15. Мезоморфний тип (соматотоніки)

16. Ектоморфний тип (церебротоніки)