สับปะรด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สับปะรด by Mind Map: สับปะรด

1. เนื้อ

1.1. แยม

1.2. สับปะรดกวน

1.3. สับปะรดอบแห้ง

1.3.1. ปริมาณน้ำ/ความชื้น

2. เปลือก

2.1. อาหารสัตว์

2.1.1. โปรตีน

2.1.1.1. Kejahl method

2.2. ปุ๋ยหมัก

2.2.1. N

2.2.2. P

2.2.2.1. Spectrophotometry method

2.2.2.2. Gravimetry method

2.2.3. K

2.2.3.1. AAS

2.3. กระดาษ

2.4. ไบโอเอทานอล

2.4.1. ปริมาณเอทานอล

2.4.1.1. GC

2.4.1.2. Hydrometry method

2.4.1.3. Spectrophotometry method

3. แกน

3.1. สกัดเอนไซม์โบรมิเลน

3.1.1. Crude โบรมิเลน

3.1.1.1. ส่วนผสมในเครื่องสำอาง

3.1.1.1.1. ทดสอบ enzyme activity

3.1.1.2. ผงหมัก

3.1.1.3. ยา

3.1.2. กาก

4. จุก

4.1. ทำพันธุ์

5. น้ำ

5.1. เยลลี่ กัมมี่

5.2. น้ำสับปะรดบรรจุขวด/กระป๋อง

5.2.1. น้ำตาล

5.2.1.1. HPLC

5.2.1.2. Volumetry

5.2.2. ใยอาหาร

5.2.2.1. Enzyme-gravimetry

5.2.3. แร่ธาตุ

5.2.3.1. Ca, Mg

5.2.3.1.1. Titration

5.2.3.2. K, Mn, Zn, Fe

5.2.3.2.1. AAS

5.2.4. วิตามิน

5.2.4.1. A, C

5.3. ไวน์

5.3.1. ปริมาณแอลกอฮอล์

5.3.1.1. GC,

5.3.1.2. Hydrometry

5.3.1.3. Spectrophotometry

5.4. น้ำสัมสายชูหมัก

5.4.1. ปริมาณกรดอะซิติก

6. ใบ

6.1. เส้นใย

6.1.1. เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, ฯลฯ

7. เหง้า