VAKOVERSTIJGENDE REFLECTIE EN ZELFADVIES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VAKOVERSTIJGENDE REFLECTIE EN ZELFADVIES by Mind Map: VAKOVERSTIJGENDE REFLECTIE EN ZELFADVIES

1. kaders

1.1. kunnen

1.2. doen

1.3. willen

1.4. presteren

1.5. toekomst

1.6. koers

1.7. zelfadvies

2. insteek

2.1. belangrijk

2.1.1. situatie

2.1.2. manier van werken

2.1.3. doel

2.1.4. ontwikkeling

2.1.5. ...

2.2. voornemens

2.3. emoties

2.3.1. blij

2.3.2. bedroefd

2.3.3. boos

2.3.4. bang

2.4. voelen vinden veranderen

2.5. ...

3. vorm

3.1. schriftelijk

3.1.1. verhaal

3.1.2. formulier

3.1.3. mindmap

3.2. mondeling

3.2.1. gesprek

3.2.1.1. individueel met mentor

3.2.1.2. in groepje met mentor

3.2.1.3. met medeleerlingen

3.2.2. interview