Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Лекція №3 by Mind Map: Лекція №3

1. Напрями інформаційних технологій

1.1. 4. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень

1.1.1. Характерні особливості

1.1.1.1. закінчення ітерацій ініціює людина;

1.1.1.2. орієнтація на ви рішення погано структурованих завдань;

1.1.1.3. поєднання традиційних методів обробки даних з можливостями математичних моделей;

1.1.1.4. спрямованість на непрофесійного користувача комп'ютера;

1.1.1.5. висока адаптивність, можливість пристосовуватися до особливостей наявного технічного і програмного забезпечення і вимог користувача.

1.2. 3. Інформаційна технологія автоматизації офісу

1.2.1. Автоматизація офісу

1.2.1.1. надає їм нові засоби комунікації з зовнішнім оточенням

1.2.1.2. підтримує внутріфірмовий зв'язок персоналу;

1.2.1.3. організовує і підтримує комунікаційні процеси як усередині організації, так і з зовнішнім середовищем засобами ІКТ.

1.2.1.4. групове вирішення проблем;

1.2.1.5. підвищити продуктивність праці офісних працівників;

1.2.1.6. покращує рівень прийнятих менеджерами рішень у результаті кращої комунікації

1.3. 2. Інформаційна технологія управління

1.3.1. Обробка даних

1.3.1.1. оцінка запланованого стану об'єкта яким керують;

1.3.1.2. оцінка відхилень від плану;

1.3.1.3. виявлення причин відхилень;

1.3.1.4. аналіз можливих рішень і дій.

1.4. 1. Інформаційна технологія обробки даних

1.4.1. Збір даних

1.4.2. Обробка даних.

1.4.2.1. класифікація групування;

1.4.2.2. сортування;

1.4.2.3. обчислення;

1.4.2.4. укрупнення агрегування.

1.4.3. Збереження даних

1.4.4. Створення звітів