Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл. by Mind Map: Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл.

1. Циліндр

1.1. Площа поверхні циліндра дорівнює сумі площ основ і бічної поверхні.

1.2. Об’єм циліндра дорівнює добутку площі основи на висоту.

2. Конус

2.1. Площа бічної поверхні конуса дорівнює півдобутку довжини кола основи на його твірну.

2.1.1. Площа повної поверхні конуса дорівнює сумі площ бічної поверхні і площі основи.

2.2. Об’єм конуса дорівнює третині добутку площі основи на висоту конуса.

3. Зрізаний конус

3.1. Площа бічної поверхні зрізаного конуса дорівнює півдобутку суми довжин кіл основ на довжину твірної.

3.2. Площа повної поверхні зрізаного конуса дорівнює сумі площі бічної поверхні і площ основ.

4. Призма

4.1. Об'єм призми дорівнює добутку площі основи на висоту.

4.2. Площа бічної поверхні призми дорівнює добутку периметра основи на висоту.

4.3. Площа поверхні призми дорівнює суммі площі бічної поверхні призми та подвоєнній площі основи.

5. Піраміда

5.1. Об'єм піраміди дорівнює одній третій добутку площі її основи на висоту.

5.2. Площа підаміди дорівнює сумі площі основи та площі бічної поверхні.