เคล็ดลับภาษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เคล็ดลับภาษา by Mind Map: เคล็ดลับภาษา

1. ฟัง

1.1. ฟังเพลง

1.1.1. เพลงออนไลน์

1.1.2. ฟังวิทยุ

1.2. ฝึกฟ้ังสำเนียง

1.2.1. ฝึกฟังสำเนียงอังกฤษ

1.2.2. ฝึกฟังสำเนียงอเมริกา

1.3. หนัง

1.3.1. ฝึกแปลวีดิโอ หรือใส่คำบรรยาย

1.4. นำมาจดสรุปจากเรื่องที่ฟัง

2. เขียน

2.1. grammar

2.1.1. ประโยค

2.1.1.1. เบื้องต้น

2.1.1.2. กลาง

2.1.1.3. ยาว

2.2. คำศัทพ์ วลี พจนานุกรม

2.3. นำมาจดสรุปจากเรื่องที่ฟัง

2.4. ภาษาศาสตร์

2.5. ข้อมูลทั่วไป

3. พูด

3.1. ฝึกพูดภาษา

3.1.1. ภาษาโลก

3.1.2. สำเนียง

3.1.3. สื่อสาร

3.1.4. พจนานุกรม

3.2. การฝึกฝนการออกเสียง

3.3. ดูหนัง

3.3.1. ดูหนังทุกประเภท

3.3.2. ฝึกแปลวีดิโอ

3.3.2.1. ใส่บรรยไทย

3.3.2.1.1. การได้ยิน

3.3.2.1.2. สื่อสารความหมาย

3.3.3. พาก์ไทย

3.3.3.1. หูปกติ

3.4. ประโยค

3.4.1. สถานการณ์

3.4.2. ในชีวิตประจำวัน

4. ภาษา

4.1. ภาษาอังกฤษ

4.1.1. ภาษาUK แบบ USA

4.1.1.1. ไวยการณ์

4.1.1.2. ออกเสียง

4.1.1.3. คำศัพท์

4.1.2. คำศัพท์วัยรุ่น

4.1.2.1. สแลงภาษา

4.1.2.1.1. ไม่สุขภาพ/ไม่เป็นทางการ

4.1.2.1.2. คุยแชท

4.1.2.1.3. สแลงภาษาโลก

4.1.2.1.4. จีน

4.2. ภาษาโลก

4.2.1. พจนานุกรม

4.2.2. คำศัพท์

4.2.3. วลี

4.3. เป็นทางการ

4.3.1. ประโยค

4.3.1.1. สถานการณ์

4.3.1.2. ชีวิตประจำวัน

4.4. แปล

4.4.1. คำบรรยายไทย /อังกฤษ

4.4.1.1. การได้ยิน

4.4.1.2. สื่อสารความหมาย

5. อ่าน

5.1. หนังสือทุกประการ

5.2. การ์ตูน

5.2.1. วาดรูป

5.2.2. ภาพปะ

5.3. โครงสร้างประโยค

5.4. ออกเสียง

5.5. แปล

5.6. ภาษาศาสตร์

5.7. พจนานุกรม