Lægemiddelstyrelsen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lægemiddelstyrelsen by Mind Map: Lægemiddelstyrelsen

1. Hovedopgaver/beskæftigelse

1.1. Godkender og kontrollerer lægemiddelvirksomheder og lægemidler på det danske marked.

1.2. Overvåger bivirkninger ved lægemidler.

1.3. Godkender kliniske forsøg.

1.4. Beslutter hvilke lægemidler der skal have tilbud.

1.5. Fører tilsyn ved medicinske udstyr og overvåger alvorlige hændelser ved medicinske udstyr.

1.6. Udpeger apotekeren, tilrettelægger apoteksstrukturen og fører tilsyn med apoteker og detailforhandlerer.

1.7. Sikre der er lægemidler på sygehusene.

2. Retningslinjer

2.1. Lægemiddelloven

2.2. Apotekerloven

2.3. Lov om medicinsk udstyr

2.4. Sundhedsloven

2.5. Lov om euforiserende stoffer

3. Faggrupper

3.1. Har 450 medarbejdere. De fire største faggrupper i lægemiddelstyrelsen er: farmaceuter, kontorassistenter, læger og jurister/samfundsfaglige kandidater.

4. Samarbejde

4.1. Lægemiddelstyrelsen bidrager til udvikling af politik og regulering på lægemiddelområdet, både i Danmark og i dialog med EU´s øvrige lægemiddelmyndigheder.

4.2. Lægemiddelstyrelsen er en del af sundheds- og ældreministeriet. Lægemiddelstyrelsen understøtter ministeriets departement med lovforberedende arbejde og ministerbetjening.

5. Betydning for sygeplejersken

5.1. Oplysning til sygeplejersken om bivirkninger.

5.2. Medicinhåndtering herunder UTH, Rammeordination, indretning af medicinrum.

5.3. Vi kan hente oplysninger til at hjælpe patienten med tilskud og priser på medicin - oplysning.

6. Film

6.1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=si8-bLjtrb8