La lectura i els seus usos

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La lectura i els seus usos by Mind Map: La lectura i els seus usos

1. La lectura

1.1. La lectura és una activitat que afavoreix el desenvolupament intel·lectual de l'infant. La lectura hauria d'estar orientada a la comprensió, no a la mecanització del procés lector.

1.1.1. Tant s'ha d'aprendre a fer servir la lectura com a gaudi i oci, com a instrument per a l'aprenentatge i l'obtenció d'informació.

1.1.1.1. L'aprenentatge de la lectura és complex i no s'apren d'una única vegada, sinó que es va recomponent i reconstruint a mesura que la sem servir

2. Llegir consisteix en reconèixer una paraula que forma part del nostre vocabulari i relacionar-la amb el seu significat.

2.1. Llegir és un procés actiu on el lector interactua amb el text per donar-i sentit. És aconseguir un objectiu amb la finalitat de la interpretació del text. És un procés d'interacció entre que llegeix i el text.

2.2. Llegir és una activitat social interactiva entre el lector i el text en un context social que permet satisfer les necessitats funcionals de que llegeix , mitjançant lús adequat de les habilitats i de les estratègies que són propies de la lectura, i que donen resposta a les necessitats socials i personals.

3. Competència lectora (Decret 119/2015, 23 juny) primària

3.1. És la capacitat d'una persona per entendre, valorar i emprar textos escrits, així com per poder participar en la societat.

4. Els usos de la lectura

4.1. Funció utilitaria, perquè té la capacitat d'interpretació i comprensió d'un text.

4.1.1. Funció socialitzadora, perquè s'estableix un vincle d'interacció entre el lector i l'escriptor i permet descobrir experiències a través del relat.

4.1.1.1. Funció formativa, contribueix a l'enriquiment personal amb l'assimilació de coneixements, generar una opinió pròpia i crítica.

4.1.1.1.1. Funció lúdica, perquè promou la creativitat i la imaginació del lector.