กราฟฟิก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กราฟฟิก by Mind Map: กราฟฟิก

1. ความหมาย

1.1. ศิลปะเเขนงหนึ่งซึ่่งใช้สื่อความหมายอีกด้วย

1.2. เส้น

1.3. สัญลักษณ์

1.4. รูป

1.5. สี

1.6. การ์ตูน

2. ประเภทของกราฟฟิก

2.1. ภาพกราฟฟิกแบบ 2 มิติ เป็นภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ภาพถ่าย รูปวาด ภาพลายเส้น

2.2. ภาพกราฟฟิก 3 มิติ เป็นภาพกราฟฟิกที่ใช้โปรเเกรมสร้างภาพ 3 มิติ โดยเฉพาะ

2.3. มี 2 ประเภท

3. ความสำคัญของกราฟฟิก

3.1. ใช้ในด้านการโฆษณาเเละประชาสัมพันธ์

3.2. ใช้ในการโน้มน้าวจิตใจ

3.3. การเรียนการสอน

3.4. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

3.5. จัดนิทรรศการ

4. Hyperpicture มักจะเป็นภาพชนิดพิเสษที่พบได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีคสามสามารถเชื่อโยงไปยังเนื้อหาหรือรายละเอียดอื่นๆ

5. คลิปอาร์ต (Clipart) เป็นรูปเเบบของการเก็บภาพจำนวนมากๆ

6. ภาพบิตเเมพ (Bitmap) เป็นภาพที่มีการดก็บข้อมูลแบบพิกเซลหรือจุดเล็กๆที่เเสดงค่าสีดังนั้นของภาพๆหนึ่ง

7. ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบด้วยเส้นลักษณะต่างๆเเละคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆซึ่งสร้างจากการคำณวนทางคณิตศาสตร์