Els determinants

Els determinants en valencià.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els determinants by Mind Map: Els determinants

1. Definició

1.1. Paraules que concreten o determinen el significat d'un substantiu.

2. Forma

2.1. Variables en gènere i nombre (aquell carrer/ aquelles avingudes), encara que alguns són invariables (massa gent/ massa llibres).

3. Tipus:

3.1. Articles

3.1.1. un, una, uns, unes / el, la, els, les

3.2. Demostratius

3.2.1. aquest(a), aqueix(a), aquell(a) / aquests(es), aqueixos(es), aquells(es)

3.3. Possessius

3.3.1. meu(a), teu(a), seu(a) / meus-meues, teus, teues, seus-seues

3.4. Numerals

3.4.1. Cardinals

3.4.1.1. u, dos-dues, tres...

3.4.2. Ordinals

3.4.2.1. primer(a), segon(a), tercer(a)...

3.5. Quantitatius

3.5.1. molt(s), poc(s)...

3.6. Indefinits

3.6.1. algun, alguna.

3.7. Interrogatius i exclamatius

3.7.1. Quina...? / Quina...!