ไฟล์ภาพเเละนามสกุลไฟล์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟล์ภาพเเละนามสกุลไฟล์ by Mind Map: ไฟล์ภาพเเละนามสกุลไฟล์

1. JPEG

1.1. Join Photographic Export Group เป็นรูปแบบไฟล์ที่เก็บถาพเเบบไม่ต้องการคุณภาพสูงมาก

2. PSD

2.1. Photo Document เป็นไฟล์ภาพเฉพาะโปรเเกรม Adobe Photoshop จะบันทึกเเบบเเยกเลเยอร์ โดยเก็บประวัติการทำงานเอาไว้ เพื่อเเก้ไขได้มนภายหลัง

3. PNG

3.1. Portable Network Graphics เป็นชนิดของไฟล์ภาพที่นำจุดเด่นของไฟล์ภาพแบบ GIF และ JPG มาพัฒนาร่วมกัน ทำให้ไฟล์ภาพแสดงสีได้มาก เเละยังสามราถทำภาพพื้นหลังให้โปร่งใสได้อีกด้วย

4. BMP

4.1. BITMAP เป็นรูปแบบของไฟล์ภาพมาตรฐานที่ใช้ได้ในระบบ windows มีลักาณะการจัดเก็บไฟล์ทีละจุดให้เสมือนจริง

5. TIFF

5.1. Tagged Image File เป็นไฟล์ที่ใช้ภาพเเบบมาสเตอร์คุณภาพสุง สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ครบถ้วนเเละคงคุณภาพเดิม

6. RAW

6.1. Raw file format นามสกุลใหม่ เหมะสำหรับภาพถ่าย จะไม่มีการบีบอัดไฟลืใดๆทั้งสิ้น เเละขนาดไฟลืก็จะใหย่ซึ่งหาโปรเเกรมที่จะเปิดยาก

7. GIF

7.1. Graphic Interchange Format เป็นไฟล์ที่บีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลงได้ ส่วนมากไปบันทึกเป็นไฟล์ถาพเคลื่อนไหว