Tiêu chí chọn group để seeding khi livestream

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tiêu chí chọn group để seeding khi livestream by Mind Map: Tiêu chí chọn group để seeding khi livestream

1. 1/ Loại nhóm: không phải nhóm mua và bán ( loại group này không cho chia sẻ bài đăng, livestream từ bên ngoài )

2. 2/ Các group chuyên về đổ sỉ lẻ, chợ sinh viên, bán hàng online,...

3. 3/ Nhóm không yêu cầu kiểm duyệt bài đăng ( thời gian kiểm duyệt lâu và thường cấm share bán hàng livestream )

4. 4/ Sau khi join 1 số group có tiêu chí đặt ra như trên thì Facebook có mục đề xuất nhóm tương tự để mọi người tham gia dễ dàng hơn