INFORMATYKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATYKA by Mind Map: INFORMATYKA

1. BEZPIECZEŃSTWO KOMPUTEROWE

1.1. hakerstwo

1.1.1. cracking

1.1.1.1. sieciowy

1.1.1.2. oprogramowania

1.1.2. phraking

1.1.2.1. sieci telekomunikacyjne

1.1.2.1.1. sieć teleksowa

1.1.2.1.2. sieć cyfrowa ISDN

1.1.2.1.3. sieć internet

1.1.2.1.4. sieć komputerowa

1.1.2.2. sieci radiowe

1.1.2.2.1. WLAN

1.1.2.2.2. WIFI

1.1.2.2.3. GSM

1.2. analiza programów

1.2.1. błędy programu

1.2.1.1. błędy gier

1.2.1.2. bug-trackery

1.2.2. narzędzia do analizy programów

1.2.2.1. debugger

1.2.2.2. Lint

1.2.2.3. TCPFLOW

2. INTERAKCJA CZŁOWIEKA Z KOMPUTEREM

2.1. czytniki ekranowe

2.1.1. JAWS

2.1.1.1. MS-DOS

2.1.1.2. ekran dla osób niedowidzących

2.1.2. DAISY

2.1.2.1. e-book

2.1.2.2. braille

2.2. pulpit semantyczny

2.2.1. NEPOMUK

2.2.1.1. KDE

2.2.1.2. JAVA

2.2.2. Semantic WEB

2.2.2.1. RDF

2.2.2.2. XML

2.2.2.3. UNICODE

3. SIECI KOMPUTEROWE

3.1. Administracja Sieciowa

3.1.1. Serwery

3.1.1.1. FTP

3.1.1.1.1. FileZilla

3.1.1.1.2. Pure-FTPd

3.1.1.1.3. Vsfttpd

3.1.1.2. WWW

3.1.1.2.1. Apache HTTPsrv

3.1.1.2.2. Modperl

3.1.2. Usługi Katalogowe

3.1.2.1. Active Directory

3.1.2.1.1. NTDS

3.1.2.1.2. Active Directory Domain Services

3.1.2.2. Kontrolery Domeny

3.1.2.2.1. Zarządzanie zasobami i zabezpieczeniami

3.1.2.2.2. Microsoft Services

3.2. Internet

3.2.1. Hosting

3.2.1.1. WHM

3.2.1.2. Cpanel

3.2.1.2.1. CpanelX

3.2.1.3. Hosting Grafiki

3.2.1.3.1. URL

3.2.1.3.2. HTML

3.2.2. Architektura Internetu

3.2.2.1. Model TCP/ IP

3.2.2.1.1. model transportu

3.2.2.1.2. model dostępu do sieci

3.2.2.1.3. model internetowy

3.2.2.1.4. model aplikacji

3.2.2.2. Protokoły internetowe

3.2.2.2.1. Protokół PPP

3.2.2.2.2. Warstwy dostępu do sieci

4. PROGRAMOWANIE STRON WWW

4.1. FRONT-END

4.1.1. Interfejs strony

4.1.1.1. photoshop

4.1.1.2. illustrator

4.1.1.3. adobe XD

4.1.1.4. GIMP

4.1.2. Technologie

4.1.2.1. HTML

4.1.2.2. CSS

4.1.2.3. SVG

4.1.2.4. JavaScript

4.2. BACK-END

4.2.1. Funkcjonalność strony

4.2.1.1. Hierarchia elementów na stronie

4.2.1.2. Funkcjonalność obiektów

4.2.2. Technologie

4.2.2.1. CGI

4.2.2.2. PHP

4.2.2.3. RUBY

4.2.2.4. Node.js