Ідеал освіченості в античні часи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ідеал освіченості в античні часи by Mind Map: Ідеал освіченості в античні часи

1. Конфуцій

1.1. Ідеал: Шляхетний муж

1.2. Визначальна риса: Усвідомлення власного морального шляху

1.3. Моральні якості: людинолюбство, "Золоте правило моралі"

1.4. Тривалість освіти: упродовж життя

1.5. Нові освітні ідеї: безперервність освіти, ідеї учителя, нерозривності навчання і виховання.

2. Сократ

2.1. Ідеал: Той, хто знає благо

2.2. Визначальна риса:Самопізнання

2.3. Моральні якості:Безкорисливе служіння істині. Нічого понад міру

2.4. Тривалість освіти:«...Знаю, що нічого не знаю...»

2.5. Нові освітні ідеї:Суб’єкт-суб’єктна освіта. Діалогічний метод. Духовне народження

3. Платон

3.1. Ідеал:Мудрець-філософ

3.2. Визначальна риса: Пізнання ідеї

3.3. Моральні якості:Добродіяння: стриманість, мужність, мудрість

3.4. Тривалість освіти: Постійне прагнення пізнати прекрасне:

3.5. Нові освітні ідеї:Освіта як цінність. Якість освіти. Базова філософська освіта. Інтелектуалізований правитель

4. Аристотель

4.1. Ідеал:Гармонійно розвинений громадянин

4.2. Визначальна риса:Природо-відповідність

4.3. Моральні якостіПоєднання інтелекту і чеснот:

4.4. Тривалість освіти: Виховання дитини починається з батьків:

4.5. Нові освітні ідеї: Законодавство про виховання. Виховання – загальнодержавна справа