Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DÖRTGENLER by Mind Map: DÖRTGENLER

1. KARE

1.1. Bütün kenar uzunlukları eşittir.

1.1.1. Bütün açıları eşit ve 90° derecedir

1.1.1.1. Köşegenler birbirini dik ortalar.

2. DİKDÖRTGEN

2.1. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.

2.1.1. Köşegenler birbirini ortalar.

3. YAMUK

3.1. Alt ve üst taban kenarlar birbirine paraleldir.

3.1.1. Yan kenarların uçlarındaki açıların ölçüleri toplamı 180°dir.

4. PARALELKENAR

4.1. Karşılıklı kenarlar paralel ve uzunlukları eşittir.

4.1.1. Ardışık açıların ölçüleri toplamı 180° derecedir.

5. Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir.

6. EŞKENAR DÖRTGEN

6.1. Karşılıklı kenarlar paralel ve uzunlukları eşittir.

6.1.1. Köşegenler birbirini dik ortalar.

6.1.1.1. Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir.