Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Indskoling by Mind Map: Indskoling

1. Generelle færdigheder

1.1. 1. klasse

1.1.1. Tænd / sluk

1.1.2. Starte og stoppe programmer

1.1.3. Enkelt kendskab til tastaturet

1.1.4. Kendskab til brugernavn og adgangskode

1.1.5. Kendskab til hvorfor man skal passe på sin adgangskode

1.1.6. Præsenteres for Valg af printer

1.1.7. Kendskab til personligt drev

1.1.8. Kendskab til hensigstmæssig arbejdsstilling

1.1.9. Introduktion i tastaturbrug

1.2. 2. klasse

1.2.1. Gemme/åbne USB-stik og lignende

1.2.2. Kende computerens enkelte dele (bilag hos IT-vejlederen)

1.2.3. EDB-forståelse (bilag hos IT-vejlederen)

1.2.4. Kende, at computeren kan læse tekst højt

1.2.5. Kunne gemme/hente på/fra personligt-drev og fælles-drev

1.3. 3. klasse

1.3.1. Brug af udklipsholder: Klip, kopier, sæt ind

1.3.2. Minimer og maksimer WIndows-vinduer

1.3.3. Digital portfolie og logbog introduceres

1.3.4. Bruge en logbog på en computer

1.3.5. kende til at gemme IT- og Medie-produkter i en digital portfolie

2. Tekstbehandling

2.1. 1. klasse

2.1.1. Starte en tekst

2.1.2. Slette med Backspace og Delete

2.1.3. Gemme en tekst

2.1.4. Åbne en tidligere gemt tekst

2.1.5. Udskrive en tekst

2.2. 2. klasse

2.2.1. Skrive en tekst med rigtig brug af linjesjift (ikke Enter efter hver linie)

2.2.2. Importere billeder i tekstbehandlingsprogram

2.2.3. Kunne ændre billedstørrelse og flytte billedet rundt på siden

2.2.4. Arbejde med store bogdtaver, fed skrift, forskellige skrifttyper og størrelser

2.3. 3. klasse

2.3.1. Klippe, kopiere og indsætte tekster og billeder

2.3.2. Anvende "Vis Udskrift"

2.3.3. Hente objekt ind i egne tekster

2.3.4. Udskrive en tekst, herunder valg af printer

3. Billedbehandling

3.1. 1. klasse

3.1.1. Leg med farver i et simpelt maleprogram, f. eks Paint

3.2. 2. klasse

3.2.1. Introduktion til maleprogrammer (f.eks. Fresko: værktøjskasse, farver og zoom)

3.2.2. Gemme tegninger

3.2.3. tage billeder med digitalkamera

3.3. 3. klasse

3.3.1. Fremstille billeder i et simpelt maleprogram (f.eks Fresko, eksperimentere med vend/rotér, stræk/vrid

3.3.2. Brug af forskellige pensler

3.3.3. Fotografere med digitalt kamera

4. Kommunikation

4.1. 2. klasse

4.1.1. Eleverne tildeles individuelle adresser i forbindelse med den første indføreing af emnet e-mail

4.1.2. Kunne sende, åbne og udskrive e-mail

4.1.3. Kunne svare på en e-mail

4.1.4. lave resumé

4.2. 3. klasse

4.2.1. Grundlæggende kendskab til e-mail

4.2.2. Kende etiske regler for brug af e-post (net-etikette)

4.2.3. Kunne sende en mail til flere modtagere på en gang

4.2.4. Kunne eftersende en e-mail

4.2.5. Vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet

5. Lyd/video-behandling

5.1. 2. klasse

5.1.1. Afspille lyd via computeren

5.1.2. optage lyd på computeren

5.2. 3. klasse

5.2.1. Kombinere stillbillede med lyd

5.2.2. optage egne tegninger på video

6. Præsentation

6.1. 3. klasse

6.1.1. Fremstille multimedier med tekst, illustrationer og lyd

6.1.2. klippe, kopiere og indsætte tekster og billeder

7. Talbehandling

7.1. 3. klasse

7.1.1. Kendskab til indskrivnin af tekst, tal eller formler i en celle.

7.1.2. Kendskab til celler, rækker og kolonne - samt navngivning af celler, f.eks celle A6

7.1.3. Fremstilling af diagrammer

7.1.4. Udskrive regneark / diagram

8. Informationsindsamling

8.1. 3. klasse

8.1.1. Indføring i søgeteknik

8.1.2. Kendskab til søgemaskiner

8.1.3. Grundlæggende kendskab til- og simpel brug af af internet, links og "frem - tilbage" i værktøjslinjen

9. Forord

9.1. 1. klasse

9.2. 2. klasse

9.3. 3. klasse