ไฟล์ภาพและนามสกุลไฟล์ภาพประเภทต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟล์ภาพและนามสกุลไฟล์ภาพประเภทต่างๆ by Mind Map: ไฟล์ภาพและนามสกุลไฟล์ภาพประเภทต่างๆ

1. PDF

1.1. ไฟล เป็นไฟลขนาดเล็ก คุณภาพสูง ใช้นการแสดงเอกสารในรูปแบบ ของกราฟฟิค โปรแกรมในการอ่าน เช่น

1.2. Adobe, Acrobat , Reader

2. DOC

2.1. Document ไฟล์ คือไฟล์เอกสารเก็บข้อมูลงานเป็นหน้าๆ

2.2. ใช้โปรแกรม

2.3. Word MS Word, WordPAD ในการอ่าน

3. PSD

3.1. เป็นกราฟฟิคไฟล์ของโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ (Retouching)

3.2. ยอมนิยม Adobe Photoshop

3.2.1. สามารถแก้ไขงานได้แบ่งเป็นLayer

4. JPG, Jpeg

4.1. ไฟล์รูปภาพที่นิยมใช้ในการรับส่งหรือทำเว็บมากที่สุด

4.2. โดยเฉพาะภาพถ่ายที่สามารถเก็บความละเอียดได้สูงในขณะที่ไฟล์มีขนาดเล็ก

5. TXT

5.1. Text ไฟล์ ธรรมดา

5.2. Notepad, WordPad, Word หรือ Text editor ต่างๆ

6. PNG

6.1. เป็นรูปแบบไฟล์ภาพที่ถูกคิดค้นเพื่อมาทดแทน GIF ที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

6.2. PNG สามารถทำ background โปร่งแสงได้แถมยังแสดงความละเอียดของภสพได้ดีพอๆกับ jpg

6.3. ไม่สามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้

7. PPT

7.1. PowerPoint ไฟล์ เป็นไฟล์พรีเซ็นเทชั่น แสดงงานเป็นสไสน์ๆ

7.2. ใช้โปรแกรม Ms PowerPoint

8. Gif

8.1. ไฟล์ภาพที่สามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวได้

8.2. เหมาะกับการเก็บไฟล์รูปภาพขนาดเล็ก

8.3. ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นภาพเคลื่อนไหวมากกว่า

8.3.1. ทำicon ในเว็บเพราะไม่ต้องการความละเอียดของภาพมากนัก