Đối tượng của RIGO và Hành Động của Họ trên Rigo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đối tượng của RIGO và Hành Động của Họ trên Rigo by Mind Map: Đối tượng của RIGO và Hành Động của Họ trên Rigo

1. Người sử dụng cuối/ Người muốn mua sách/ Người muốn đọc thử sách

1.1. Câu hỏi: là user, tôi có thể làm được gì?

1.1.1. Lợi ích

1.1.2. Hoạt động

1.1.2.1. Đọc Review, Đọc Tin tức về sách

1.1.2.2. Mua sách giấy, Mua ebook, audio book

1.1.2.3. Quản lý sách của tôi, Tìm kiếm sách (sách giấy, ebook, audio)

1.1.2.4. Đọc ebook, nghe audio

1.1.2.5. Bình luận vào 1 cuốn sách

1.1.2.6. Bình luận vào 1 Tin tức (review)

1.1.2.7. Chia sẻ tin tức, và thông tin của 1 cuốn sách

2. Nhà sách/Nhà xuất bản -SẢN PHẨM

2.1. Câu hỏi: Là NXB tôi có thể làm được gì?

2.1.1. Lợi ích

2.1.1.1. Marketing sách

2.1.1.1.1. Thông tin khách hàng phù hợp với cuốn sách sắp phatd hành/chạy chién lược marketing

2.1.1.1.2. Có thể mua quyền đặt phần giới thiệu cho cuốn sách mới xuất bản lên đầu newfeed

2.1.1.1.3. New Topic

2.1.1.1.4. ..........

2.1.1.1.5. Gửi email mkt cho khách hàng thông qua hệ thống của Rigo

2.1.1.2. Bán ebook/audiobook

2.1.1.3. Đảm bảo bản quyền sách xuất bản--> Loại bỏ sách lậu

2.1.1.3.1. Có được số liệu sách đến tay người dùng

2.1.1.3.2. Loại bỏ được sách lậu/Sách Nhái

2.1.1.3.3. Có thể tạo đc QR Code cho từng cuốn sách để in ra

2.1.2. Hoạt động

2.1.2.1. Tạo/Sửa/Xóa thông tin sách

2.1.2.2. Đăng ebook, audio lên 1 cuốn sách

3. Người tiếp thị liên kết: Reviewer/Seller/Marketer - TIN TỨC RIGO

3.1. Câu hỏi: Là maketer tôi làm đc những gì?

3.1.1. Lợi ích

3.1.1.1. Seller/Marketer

3.1.1.1.1. Hưởng Doanh thu khi giới thiệu sách

3.1.1.2. Reviewer

3.1.1.2.1. Thỏa mãn cảm xúc được viết về sách

3.1.1.2.2. Thỏa mãn mong muốn được nhìn thấy bài viết của mình được like/share và hiển thị trên phần tin tức được nhiều người xem

3.1.1.2.3. Bất ngờ hưởng Doanh thu nếu bài viết có người mua

3.1.1.3. All

3.1.1.4. Tác giả cuốn sách chưa đc xuất bản

3.1.1.4.1. Tự giới thiệu về cuốn sách của mình

3.1.1.4.2. Shared cho mn sản phẩm phẩm của tác giả qua Phần đọc thử

3.1.2. Hoạt động

3.1.2.1. All

3.1.2.1.1. Viết tin tức/review? đưa lên new Feed?

3.1.2.1.2. Gắn hashtag vào tin tức

3.1.2.2. Reviewer

3.1.2.3. Seller/Marketer

4. RIGO Admin

4.1. Câu hỏi: Là Admin của nền tảng tôi có thể làm gì?

4.1.1. Phải kiểm soát các hoạt động của nền tảng (hiệu ứng mạng tích cực và tiêu cực)

4.1.1.1. Ksoat NXB

4.1.1.2. Ksoat seller/marketer/reviewer

4.1.1.3. Ksoat User

4.1.2. Chủ động Tác động vào hệ thống

4.1.2.1. Tin tức

4.1.2.1.1. Đưa newfeed phù hợp với người dùng lên đầu

4.1.2.2. Sản phẩm

4.1.2.2.1. Chủ động giúp user lựa chọn Nhà cung cấp cho sản phẩm - Nhà sách/Shop bán sách