HỘI DẬY SỚM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỘI DẬY SỚM by Mind Map: HỘI DẬY SỚM

1. Điều Kiện

1.1. Có điện thoại liên lạc!

1.2. Cam kết hết mình

1.3. Trung thực trong file Excel.

1.4. Nếu dậy rùi ngủ => Tự giác (Coi như không dậy)

2. Thời gian

2.1. Thống nhất trong nhóm

2.2. Từ 4h - 5h30

2.3. Nếu 1 ngày bạn có 1 giờ (buổi sáng)

2.3.1. Sẽ có 360 giờ / năm

2.3.2. Có 45 ngày làm việc / năm (8h/ngày)

2.3.3. Có 1 năm / 20 năm duy trì thói quen.

3. Cách làm

3.1. Chia nhóm 3 người (VD: A - B - C)

3.1.1. Có 1 trưởng nhóm

3.2. Gọi điện thoại

3.2.1. Không cần nhấc máy

3.2.2. Không tắt trước khi đổ chuông hết (Tính là 1 lần không dậy) - Không lý do kể cả đã dậy.

3.3. Theo vòng (A gọi B , B gọi C, C gọi A)

3.3.1. Xác định giờ gọi (Thống nhất thành viên trong nhóm) - Gửi về cho Hội!

3.3.2. 1 người = Gọi 1 lần + nghe 1 lần

3.4. Mỗi thành viên => Thống kê buổi dạy của cả nhóm = file Excel

3.5. Cuối tháng trưởng nhóm sẽ gửi bản Excel cho Hội: Mail ([email protected])

4. Mục đích

4.1. Tạo thói quen tốt.

4.2. Quý trọng thời gian

4.3. Diệt thói quen ngủ nướng

4.4. Tạo ra 25h/ngày

4.5. Tạo mối quan hệ.

5. Thành viên

5.1. Thành viên đăng ký Hội dậy sớm