ผู้ป่วยเพศหญิง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผู้ป่วยเพศหญิง by Mind Map: ผู้ป่วยเพศหญิง

1. แม่บ้าน

1.1. อายุ23ปี

1.1.1. เคยมีสามีตอนอายุ18ปี

1.1.1.1. ใช้ชีวิตร่วมกัน3เดือน

1.1.1.2. เสียชีวิตจากโรคเอดส์

1.1.2. สามีปัจจุบัน

1.1.2.1. อายุ40

1.1.2.2. ช่างไฟฟ้า

1.1.2.3. อยากมีลูกมาก

1.1.2.4. ไม่ทราบว่าภรรยามี HIV+ve

1.1.2.5. ไม่รู้ว่าตนเองมีHIV+veหรือไม่

1.2. ป่วยมาพบแพทย์

1.2.1. ไข้สูง ไอ

1.2.2. ปอดมีเสียง crepitation

1.2.2.1. X-ray ปอด

1.2.2.1.1. ติดเชื้อฉวยโอกาส

1.2.3. เจาะเลือดตรวจHIV

1.2.3.1. พบHIV+ve

1.2.3.1.1. ไม่ต้องการให้พยาบาลบอกสามี

1.2.3.1.2. กลัวสามีทอดทิ้ง

2. พยาบาล

2.1. ให้คำปรึกษา

2.1.1. ก่อนเจาะเลือด

2.1.2. หลังเจาะเลือด

2.1.2.1. รู้ว่าสามีของผู้ป่วยมีความเสี่ยงติดเชื้อHIV

2.1.2.2. รู้ว่าสามีของผู้ป่วยอาจจะติดเชื้อHIVแล้ว

2.1.2.3. ผู้ป่วยแจ้งว่าไม่ต้องบอกสามี