ไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุก by Mind Map: ไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุก

1. ปรับเสียงนาฬิกาปลุกให้ดังขึ้น

2. ตั้งนาฬิกาปลุกตอนที่ยังมีสติหรือก่อนนอน และตรวจสอบอีกครั้งก่อนนอน ว่าไม่ได้ปิดเสียงอยู่

3. นอนในเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย และตื่นตามเวลาที่นาฬิกาปลุกได้ปลุก

4. ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ใกล้ ๆ ตัวเพื่อให้ได้ ยินเสียงนาฬิกาปลุกได้ชัดเจน

5. ใช้แอบพริเคชั่นที่มีประสิทธิภาพ ในการปลุกมากขึ้น