Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PROCES NAUKI by Mind Map: PROCES NAUKI

1. IDENTYFIKACJA

1.1. zakres

1.2. czas

1.3. cel

1.4. co należy zrobić

2. WYSZUKIWANIE/ EKSPLORACJA

2.1. zasobów

2.2. stwierdzenie co już wiem

2.3. tematu

2.4. WIZUALNA

2.4.1. diagramy

2.4.2. wykresy

2.4.3. obrazki

2.4.4. zdjęcia

2.5. SŁUCHOWA

2.5.1. nagrania

2.5.2. wykłady

2.5.2.1. na uczelni

2.5.2.2. online

2.5.3. dyskusja

2.5.3.1. w grupie

2.5.3.2. z jedną osobą

2.6. FIZYCZNA

2.6.1. role

2.6.2. odruchy

2.7. LOGICZNA

2.7.1. analiza

2.7.2. gry

2.7.2.1. edukacyjne

2.8. SOCJALNA

2.8.1. nauka w grupie

2.8.1.1. znajomi

2.8.1.2. klasa

2.8.2. teatrzyk

2.8.3. angaż

2.9. INDYWIDUALNA

2.9.1. dziennik

2.9.2. zeszyt

2.9.3. notatnik

2.9.4. komputer

3. ANALIZA

3.1. wiadomości

3.2. treści

3.3. tekstu

4. PORZĄDKOWANIE WIEDZY

4.1. WYBÓR

4.1.1. metody

4.1.1.1. powtórek

4.1.2. sposobu

4.1.3. wykorzystania wiedzy

4.2. przygotowanie do wykorzystania wiedzy/informacji

5. WZMACNIANIE WIEDZY

5.1. MNEMOTECHNIKI

5.1.1. pałac pamięci

5.1.2. akronimy

5.1.3. metoda pierwszych liter

5.1.4. rymowanki

5.1.5. wierszyki

5.1.6. cyfry reprezentowane przez słowa

5.1.7. spacer w myślach

5.2. POWTÓRKI

5.2.1. synchroniczne

5.2.2. trwające przez określony czas

5.2.3. robienie przerw w nauce

5.2.4. przeglądanie informacji

5.2.4.1. w notatkach

5.2.4.2. w telefonie

5.2.4.3. internecie

6. STAWIANIE CELÓW

6.1. możliwych do osiągnięcia

6.1.1. nieodległych

6.1.2. prostych w praktyce

6.1.2.1. łatwych w wykonaniu

6.1.2.1.1. oraz wykorzystaniu

7. KONSOLIDACJA WIEDZY

7.1. skojarzenia

7.1.1. obrazkowe

7.1.2. z życia

7.1.2.1. sytuacje

7.2. utrwalanie

7.2.1. powtarzanie

8. ATMOSFERA SPRZYJAJĄCA NAUCE

8.1. NEGATYWNA

8.1.1. trudniej jest zapamiętać

8.2. POZYTYWNA

8.2.1. łatwiej przyswajamy

9. ZASTOSOWANIE

9.1. praktyka

9.1.1. praca

9.1.1.1. szkoła

9.1.1.1.1. podstawowe

9.1.1.1.2. wyższe

9.1.1.1.3. średnie

9.2. życie

9.2.1. na co dzień