Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PIN by Mind Map: PIN

1. Latar belakang.

1.1. 1.digubal dgn merangkumi semangat dan prinsip Perlembagaan Persekutuan

1.2. 2. PIN menyerap falsafah dan prinsip rukun negara iaitu membina masyarakat yang bersatu padu , adil serta berpegang teguh kepada lima prinsip

1.3. 3. Dilancarkan oleh perdana menteri malaysia yg kelima , ybhg Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 23 april 2004

2. Objektif Umum

2.1. 1. Utk merealisasikan hasrat wawasan 2020 iaitu menjadikan sebuah negara maju menurut acuan sendiri dgn membentuk sebuah masyarakat yg kukuh ciri2 moral dan etika

3. Usaha/ strategi

3.1. 1. Pemantapan integriti sektor korporat

3.2. 2. Peningkatan komitmen sektor koprat terhadap tanggungjawab sosial

3.3. 3. Pengembangan dan pengukuhan budaya niaga beretika

3.4. Agenda Integriti untuk keluarga ialah bagi mencapai objektif berikut: • Pembangunan keluarga dan insan berintegriti melalui pembinaan keluarga bahagia; • Peningkatan integriti dalam pengurusan kesihatan jasmani dan rohani; dan • Pemantapan nilai-nilai murni sebagai asas pembentukan identiti.

3.5. Agenda Integriti untuk komuniti ialah bagi mencapai objektif berikut: • Pengukuhan nilai-nilai murni kejiranan dan komuniti; • Pemantapan pertubuhan dan institusi asas dalam komuniti; dan • Pengukuhan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum serta kesedaran mengenai pemuliharaan alamsekitar.

3.6. genda Integriti untuk masyarakat sivil ialah bagi mencapai objektif berikut: • Peningkatan integriti masyarakat sivil - badan bukan kerajaan; • Peningkatan sumbangan CSO kepada usaha pemantapan integriti; dan • Pengukuhan kerjasama antara CSO, kerajaan dan swasta untuk pemantapan integriti.

4. Objektik khusus

4.1. 1. Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat bekerjasama dlm usahah membina masyarakat bersatu padu

4.2. 2. Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara, dan peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat