แรงและการเคลื่อนที่ (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แรงและการเคลื่อนที่ (1) by Mind Map: แรงและการเคลื่อนที่ (1)

1. แรง หมายถึง

1.1. สิ่งที่ทำให้วัตถุที่หยุด นิ่ง เคลื่อนที่ และเปลี่ยนทิศทาง

2. ชนิดของแรง

2.1. 1.แรงนิวเคลียร์

2.2. 2.แรงไฟฟ้า

2.3. 3.แรงโน้มถ่วงโลก

2.4. 4.แรงแม่เหล็ก

2.5. 5.แรงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

3. การเคลื่อนที่แบ่งได้ 4 ลักษณะ

3.1. 1.การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

3.2. 2.การเคลื่อนที่แบบวงกลม

3.3. 3.การเคลื่อนที่แบบโพลเจกไทล์

3.4. 4.การเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง

4. การเคลื่อนที่แบ่งได้ 2 แบบ

4.1. 1.การเคลื่อนที่แบบหมุน

4.2. 2.การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่ง