Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Web Design by Mind Map: Web Design

1. Structura generală a unui document HTML

2. Formatarea textului

3. Sarcina 1 1. Creaţi o pagină Web pentru un magazin, astfel încât denumirea magazinului să apară ca un titlu de nivelul 1 având culoare neagră. Mai jos se vor afişa produsele unui stoc. Denumirea stocului va avea nivelul 3, iar produsele lui vor fi prezentate ca un text preformatat. Denumirea magazinului va fi delimitată de stoc printr-o o linie orizontală de grosimea 4 şi de culoare albastră, aliniată la stânga şi ocupând 80% din lăţimea ferestrei programului de explorare. 2. Creaţi o pagină Web care va afişa două teoreme de congruenţă a triunghiurilor. Cuvântul Teorema va fi scris ca un titlu de nivelul 3, având culoarea neagră, caractere îngroşate şi subliniate. Cele două enunţuri vor fi înclinate şi delimitate unul de altul cu o linie roşie orizontală de grosimea 2, aliniată la centru, având lungimea 70% din lăţimea ferestrei programului de explorare.

4. Liste

5. Sarcina 2 1. Creaţi o pagină Web care va afişa titlul „Disciplinele studiate în primul semestru al clasei a 12-a” pe fundal bleu, de nivelul 3, după care va urma o listă neordonată cu aceste discipline. În calitate de marcaj se va folosi discul. După listă vor fi 2 rânduri goale, apoi va apărea o altă listă neordonată cu disciplinele la care urmează să susţineţi examenul de bacalaureat. 2. Creaţi o pagină Web care va afişa titlul „Lista elevilor clasei a 12-a” pe fundal de culoare aqua, de nivelul 5, aliniat la centru, după care va urma o listă neordonată cu numele elevilor clasei voastre. După listă vor fi 2 rânduri goale şi va apărea altă listă neordonată cu numele elevilor care au absolvit clasa a 11-a cu media general mai mare decât 8.

6. Referinţe

7. Sarcina 3 1.Creaţi o pagină Web care va afişa o listă cu disciplinele studiate. Fiecare element al listei va fi o referinţă către un fişier (aflat în acelaşi director ca şi pagina Web) cu informaţia despre disciplina respectivă. 2. Creaţi o pagină Web care va afişa o listă ordonată cu denumirea unor universităţi din Republica Moldova. Fiecare element al listei va fi o referinţă către site-ul universităţii respective.

8. Imagini

9. Sarcina 4 1. Creaţi o pagină Web care va afişa câteva imagini-referinţe cu dimensiunile 5 cm x 5 cm. La executarea unui clic pe fiecare imagine, programul de explorare va afişa această imagine cu dimensiunile 15 cm x 15 cm. 2. Creaţi o pagină Web care va afişa un text despre localitatea natală cu titlul de nivelul 5 având culoarea neagră şi fundalul gri. O imagine a localităţii va apărea în chenar şi va fi aliniată la dreapta textului.

10. Tabele

11. Sarcina 5. Îndepliniți fișa de lucru din tema Tabele