Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Toimiva opetusohjelma? by Mind Map: Toimiva opetusohjelma?
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Toimiva opetusohjelma?

Wellou

Terveyttä edistävä oppimisympäristö lapsille. Opettajille tarkoitetuilla sivuilta löytyy runsaasti taustatietoa, opetusvinkkejä, tehtäväpohjia ym. materiaalia. Keskustelualue opettajille. Hauskasti toteutettu. Opetuspaketissa runsas sisältö. Opettajille Winkkimaatti, jossa esim. liikuntaleikkejä. Tosi hyvä juttu! Sivusto vaatii opettajalta paljon perehtymistä.

Tarujen Eurooppa

Tarujen Eurooppa -sivustolla on mahdollisuus tutustua Suomen, Islannin, Skotlannin, Bretagnen ja Italian tarustoon. Esim. Suomen Kalevalan tarinoihin. Animoituun tarinaan tutustumisen jälkeen, sivustolla on tehtävävinkkejä, joiden avulla oppilas voi syventää ymmärrystään. Opettaja voi toteuttaa tehtävät oppilailla erilaisten taiteellisen ilmaisun keinoin.

Aarre maan syvyyksistä

Aarre maan syyvyyksistä on virtuaalinen oppimateriaali öljystä ja kaasusta peruskoulun ala-asteikäisille. Tehtäväsivuilla on kuvattu kokeellisia töitä öljystä. Tehtävien lopusta löytyy ohjeita, joiden avulla samanlaisia ilmiöitä ja ominaisuuksia voi tutkia koulussa opettajan kanssa.

Aivoriihi

http://koutek-0809.wikispaces.com/KT3_Tiimi2_Case3_Aivoriihi

Finfood

Sivustolle on on koottu erilaisia kampanjoita ja toimintamalleja, joista löytyy vinkkejä tai valmiita kokonaisuuksia toteutettavaksi, joka ehdottomasti plussaa.

Ateneum

Lasten Ateneum-opas

Waltari-materiaali

Opetuskokonaisuus, jonka painopisteenä kuvataiteen ja äidinkielen opetus

Perunakellari

Interaktiivisia harjoituksia oppilaille eri oppiaineiden aihepiireistä. Soveltuu

Koulukanava

WSOY:n Koulukanavalla lisäharjoituksia oppilaille. Opettajat saavat lisämateriaalia rekisteröitymällä, joka vaatii WSOY:n kirjasarjan tilauksen koululle.

Yle

Opettaja.tv

Oppiminen

Paljon videoita ja tehtäviä eri aiheista. Tehvät keskittyvät alakoululaisille lähinnä vieraisiin kieliin. Muutama muun oopiaineen tehtävä joukosta löytyy

Taloista kaupunki

Verkkomateriaali tarjoaa rakennetun ympäristön havainnoinnin menetelmiä, työtapoja ja malleja oppimistilanteisiin. Havainnot kirjataan sivustolle havaintokäynnin perusteella. Sivustolla voi tutustua rakennuksien ja rakennusosien ominaisuuksiin, vaikka ei tekisikään omia havaintoja. Toimintamallit koostuvat osien havainto, kirjaus, tehtävä ja arviointi erilaisista yhdistelmistä. Vaatii kirjautumisen.

Astel

WEB-pohjainen fysiikan ja kemian -oppimateriaali. Myös opettajille löytyy omat sivut. Astel hanke on Teknologiateollisuus ry:n, Helsingin kaupungin opetusviraston ja Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen yhteistyönä toteutettu sivusto.

Maksulliset opetusohjelmat

Talousvaltias

Talousvaltias on taloustiedon opetuskokonaisuus peruskoulun vuosiluokkien 7 - 9 oppilaille. Opetus koostuu aihekohtaisista vuorovaikutteisista Internet-tehtävistä.Jokaisen aihealueen sisällä on tehtäväkohtaisesti lyhyt aiheeseen perehdyttävä juttu. Lukemisen jälkeen, oppilas saa juttuun liittyvän tehtävän. Opettaja saa Talousvaltias -taloustieto opettajan käsikirjan, oppilaiden pistelaskutaulukon, tulossunnittelutehtävän mallivastauksen sekä osallistumistodistuspohjan. Lisäksi opettajalle lähetetään ohjelman käyttöön tarvittava käyttäjätunnus ja salasana.

Alkupolku -cd-romput

Matikkamoppi

  Hinta: -3kk 36€ -6kk 48€ -12kk 78€ Kotitäyttöön: -3kk 12€/kk -6kk 8€/kk -12kk 6,5€/kk    

Mingoville

Mingoville on englanninkielinen opetusohjelma lapsille. Sponsoreiden ansiosta suomalaiset käyttäjät eivät joudu maksamaan Mingovillen käytöstä.

New node

Hiiripiiri

Hiiripiiri on 6-12 vuotiaiden lasten tieto- ja viestintätekniikkataitojen sekä media- ja nettitaitojen maksuton oppimisaineisto.

Nuottila

Harjoituksia musiikinteoriasta. Todella mielenkiintoinen sivu, johon musiikinharrastaja/ opiskelija voisi uppoutua pitkäksikin aikaa. Vaikka sivusto vaikuttaa aluksi sekavalta, on kaikki loppujen lopuksi helppo löytää. Sisältää paljon harjoituksia! Harjoituksia löytyy myös lisää, jos kirjautuu sisään. Ainoana miinuksena sama, kuin Muten sivustolla, eli ääninäytteet avautuvat uuteen ikkunaan, kun esimerkiksi kuuntelunäytteitä olisi kiva seurata ja kuunnella yhtäaikaa.

Musiikin teorian perusharjoituksia

Hyviä musiikinteorian perusharjoituksia musiikkia harrastavalle tai opiskelevalle. Tehtävät ei ehkä kuitenkaan sovellu ns. tavalliseen koulumusiikinopetukseen osallistuvalle. Sivusto on selkeä; ensi tiedot asiasta, jonka jälkeen tehtävät.

mute

Sivustolla on musiikinteorian harjoituksia. Hyviä harjoituksia löytyy mm. sointuanalyyseistä, sekä harvinaisemmista asteiskoista, jotka olisivat itsellenkin olleet aikanaan hyödyllisiä musiikinteorian harjoitteluun. Harmi, että sivusto on aika sekava ja se vaatii huolellista tutustumista, ennenkuin sieltä löytää etsimänsä. Harjoitteita voisi myös olla enemmän. Kuuntelunäytteet ovat hyviä, mutta olisi hyvä jos ne eivät aukeaisi uudelle sivulle.

Suomen tasavallan lasten presidentti

Suomen tasavallan lasten presidentti -sivustolla löytyy tietoa predidentistä sekä presidentinlinnasta. Tutustumisen jälkeen onkin sitten valmis pelaamaan tietovisoja (sanaristikko, muistipeli, presidenttitentti). Sivusto on todella selkeä ja helppo käyttää. Hyvä olisi, jos sivustolta löytyisi tietoa vielä vähän enemmän esim. aikaisemmista presidenteistä.

Turvallisesti netissä

Lapset ja nuoret voivat opiskella turvallisen internetin käytön periaatteita pelin ja sarjakuvamaisten tarinoiden avulla. Sivustolta löytyy runsaasti tietoa netin käytöstä sekä oppilaille, opettajille että vanhemmille. Opettajille löytyy myös tietoa, mitä asioita tunnilla olisi hyvä käydä läpi sivuston yhteydessä.

Luki-Luukas

Luki-Luukas on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksista kärsiville oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto. Tehtävien suunnittelussa on kiinnitetty huomiota monikanavaiseen oppimiseen. Tekstien ohella monissa tehtävissä on kuuntelumahdollisuus.

Puutarhatonttu

Puutarhatonttuseikkailu on peli, joka on suunnattu muutaman vuoden saksaa lukeneille peruskoulun oppilaille. Pelissä kerrataan keskeistä sanastoa ja alaluokilla opittavia rakenteita. Kaikkiin tehtäviin liittyy kuuntelu. Pelin tekstit ovat saksaa äidinkielenään puhuvien lukemia. Peli motivoi opiskelemaan saksaa ja kertoo Saksan, Sveitsin ja Itävallan kulttuureista hauskalla tavalla.

Juniorijournalisti

Juniorijournalisti tutustuttaa kouluikäiset lapset ja nuoret sanomalehden tekemiseen sekä erityisesti toimituksen työskentelytapoihin sekä opettaa heidät itse tekemään lehteä. Siinä tutustutaan kuvitteellisen lehtitalon työhön vierailemalla toimituksen eri työpisteissä, joihin liittyy myös tehtävä. Kun kaikki tehtävät on tehty, on suorittanut Juniorijournalistin tutkinnon, jonka jälkeen pääsee tekemään omaa lehteä Juniorijournalistin työkalujen avulla. Valmiit lehdet voi tulostaa omalta tietokoneeltaan. Sivustoa kehitettäessä tavoitteena on ollut, että se palvelee myös uusien opetussuunitelmien edellyttämien mediataitojen opiskelussa. Tuotanto: Sanomalehtien liitto.

Seitsemän veljestä

Seitsemän veljestä antaa mahdollisuuden perehtyä Suomen kirjallisuuden klassikkoon uudenaikaisella tavalla. Se on mahdollista käydä kouluissa läpi kymmenen oppitunnin kokonaisuutena, mutta sitä voi hyödyntää perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten kirjallisuushistorian opiskelussa suppeampanakin pakettina. Tuotettu yhteistyössä Melon Arbus Productions Ky:n ja Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa.

Kasvit

Kasvien kulttuurillisen ulottuvuuden esille tuominen on sivuston keskeinen teema. Sivusto esittelee kasvien ja ihmisen välistä vuorovaikutusta. Näkökulma lähtee inhimillisestä kulttuurista ja sivujen tarkoitus on esitellä kasveja sen osana. Tämän kulttuuriperintömme osa-alueen tunteminen edistää kestävän kehityksen periaatteen toteutumista.

Snellman-peli

Snellman -peli on ladattavissa ilmaiseksi ko. nettisivulta