Talak

link web 4.0 Pendidikan Islam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Talak by Mind Map: Talak

1. Pengertian

1.1. Bahasa: cerai atau melepaskan ikatan

1.2. Istilah : merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak, cerai atau yang membawa makna keduanya.

2. Hukum

2.1. Harus

2.1.1. hukum asal

2.2. Wajib

2.2.1. apabila tidak dapat melaksanakan kewajipan atau melakukan kezaliman

2.3. Sunat

2.3.1. isteri memiliki akhlak yang buruk

2.4. Haram

2.4.1. dilafazkan pada waktu haram iaitu ketika isteri sedang haid/hamil/nifas atau bertujuan untuk menganiaya

2.5. Makruh

2.5.1. menceraikan isteri tanpa sebab atau isteri yang solehah.

3. Rukun

3.1. Suami

3.1.1. Berakal, baligh dan kemahuan sendiri

3.2. Isteri

3.2.1. Isteri yang sah dan masih milik suami

3.3. Lafaz

3.3.1. Lafaz soreh (jelas) : menggunakan perkataan talak/cerai.

3.3.1.1. Contoh : Aku ceraikan engkau

3.3.2. Lafaz Kinayah (sindiran) : memerlukan niat suami.

3.3.2.1. Contoh: Aku bebaskan engkau