Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
thanaphon by Mind Map: thanaphon

1. .

2. ข้อมูลส่วนตัว

2.1. ชื่่อ

2.1.1. ธนพล นามโชติ

2.1.2. ชื่อเล่น ข้าวโพด

2.2. วันเกิด

2.2.1. 9 ตุลาคม 2545

2.3. อายุ 16

2.4. ที่อยุู่

2.4.1. 77/1 ม.2 ต.หนองนกเเก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

2.5. กีฬาที่เล่น

2.5.1. ฟุตบอล

2.5.2. ตะกร้อ

2.6. สัต์ที่ชอบ

2.6.1. เสือเคี้ยวดาบ

2.7. Email

2.7.1. [email protected]

2.8. ประวัติการศึกษา

2.8.1. อ.1-3 รร.บ้านหนองเค็ด

2.8.2. ป.1-6 รร.บ้านหนองเค็ด

2.8.3. ม.1-3 รร.อู่ทอง

2.9. คติประจำใจ

2.9.1. ไม่ทักจะรู้จักอ่อ

2.10. ช่องทางการติดต่อ

2.10.1. F

2.10.1.1. Thanaphon namchot

2.10.2. T

2.10.2.1. 0648728570

3. Info Graphic

3.1. ขยะ

3.1.1. ประเภทของขยะ

3.1.1.1. 1.ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทาน และการประกอบอาหาร สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยได้ จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดมีประมาณ 46 %

3.1.1.2. 2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถนำไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด มีอยู่ประมาณ 42 %

3.1.1.3. 3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิลเช่น ซองบะหมี่สำเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติกจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ประมาณ 9 %

3.1.1.4. 4.ขยะพิษ หรือขยะมีพิษที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด มีอยู่ประมาณ 3 %

4. ประวัติของนักวิทยาศาสตร์

4.1. อัลแบร์ท ไอน์ชไตน์ (Albert Einstein)

4.1.1. เกิดเมื่อ: 14 มีนาคม 2422, อูลม์, เยอรมนี เสียชีวิตเมื่อ: 18 เมษายน 2498, Princeton Medical Center, นิวเจอร์ซีย์, อเมริกา การศึกษา: มหาวิทยาลัยซูริค (พ.ศ. 2448), เพิ่มเติม บุตร: เอดูอาร์ด ไอน์สไตน์, ฮันส์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, ไลแซล ไอน์สไตน์ผลงานของไอน์สไตน์ในสาขาฟิสิกส์มีมากมาย ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และนักฟิสิกส์ทฤษฎี

4.2. ไอแซก นิวตัน(Sir Isaac Newton)

4.2.1. เกิด 14 มีนาคม พ.ศ. 2422 อุล์ม ราชอาณาจักรเวือร์ทเทิมแบร์ค จักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิเยอรมัน เสียชีวิต 18 เมษายน พ.ศ. 2498 (อายุ 76 ปี) พรินสตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา สหรัฐ สัญชาติ เวือร์ทเทิมแบร์ค (พ.ศ. 2422–2439) ไร้สัญชาติ (พ.ศ. 2439–2444) สวิตเซอร์แลนด์ (พ.ศ. 2444-2498) ออสเตรีย-ฮังการี (พ.ศ. 2454-2455) จักรวรรดิเยอรมัน (พ.ศ. 2457–2461) สาธารณรัฐไวมาร์ (พ.ศ. 2462–2476) สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2483–2498) อาชีพ นักฟิสิกส์ทฤษฎี มีชื่อเสียงจาก ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก การเคลื่อนที่ของบราวน์ สมการสนามของไอน์สไตน์ ทฤษฎีแรงเอกภาพ

4.3. เฮนรี ฟอร์ด(Henry Ford)

4.3.1. เกิดเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2406, Greenfield Township, Michigan เสียชีวิตเมื่อ: 7 เมษายน 2490, แฟร์เลน, เดียร์บอร์น, มิชิแกน, อเมริกา คู่สมรส: คลาร่า เอล่า ไบรอันท์ (สมรส พ.ศ. 2431–พ.ศ. 2490) บุตร: เอ็ดเซล ฟอร์ด การศึกษา: Detroit Business Institute, วิทยาลัยไบรอันท์และสแตรททัน เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์

5. หัวข้อ 5

5.1. portfolio

6. หัวข้อ 6

6.1. รูปกิจกรรม

6.2. ประวิติการศึกษา

7. หัวข้อที่ 10

7.1. ซีพียู (CPU) หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) นั้น ย่อมาจากคำว่า Central Processing Unit ซึ่งหมายความว่าเป็นหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา ถือเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ โดยพื้นฐานแล้วซีพียูทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และข้อมูลเชิงตรรกะ CPU มีหน้าที่อะไรบ้างในระบบคอมพิวเตอร์ 1. เริ่มจากการได้คำสั่งจากอุปกรณ์นำข้อมูล (input) ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คำสั่งต่างๆจะถูกส่งมาเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก หรือที่เรียกกันว่าแรม (RAM) แรมนั้นจะคอยเรียงคำสั่งตามลำดับที่สั่งเข้ามา และตามระดับความสำคัญ โดยแรมจะมีหน้าที่ป้อนสำสั่งต่างๆ ทีละคำสั่งให้กับ CPU 2. เมื่อซีพียูได้รับคำสั่งจากแรมแล้ว ก็จะทำการประมวลผลทีละคำสั่งที่เข้ามา เมื่อประมาลผลเสร็จ ก็จะส่งผลล้พธ์กลับไปที่แรมอีกครั้ง 3. แรม (RAM) จะรับผลลัพธ์จากการประมวลผลของซีพียูในรูปแบบคำสั่ง จากนั้น แรมก็จะส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ที่อยู่ในคำสั่ง หลังจากที่คำสั่งถูกทำจนเสร็จสิ้น แรมก็จะส่งข้อมูลกลับไปที่ซีพียูเพื่อแจ้งว่าคำสั่งนั้นๆได้ทำหน้าที่เรียบร้อย ชนิดของ CPU มี 2 ชนิดคือ แบบซ็อคเก็ต และ แบบสล็อต แบบที่ 1 ช็อคเก็ต ( Socket ) CPU ประเภทนี้จะบรรจุในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำด้วยพลานสติกหรือเซรามิก หากมองจากด้านบน CPU จะพบตัวอักษรที่เป็นรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็น ยี่ห้อ ความเร็ว ค่าแรงไฟ ค่าตัวคูณ และอีกหลายๆอย่าง แบบที่ 2 แบบสล็อต CPU มีการพัฒนาออกมาแบบแหวกแนว มีลักษณะเป็นแผ่นวงจรลี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ มีพลาสติกสีดำ ห่อหุ้มไว้เป็นตลับ

7.2. พาวเวอร์ซัพพลาย ( POWER SUPPLY) พาวเวอร์ซัพพลาย ( Power Supply) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อพวงเยอะๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ ดีวีดีไดรฟ์ก็ควรเลือก พาวเวอร์ซัพพลายที่มีจำนวนวัตต์สูง เพื่อให้สามารถ จ่ายกระแสไฟได้เพียงพอประเภทของ Power Supply แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ

7.3. เมนบอร์ด ( Main board) เมนบอร์ด ( Main board) แผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญๆมาไว้ด้วยกัน ซึ่ง เป็นส่วนที่ควบคุม การทำงานของ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในพีชีทั้งหมด มีลักษณะเป็นแผ่น รูปร่างสี่เหลี่ยมแผ่นที่ใหญ่ที่สุดในพีชี ที่จะรวบรวมเอาชิปและไอชี (IC = Integrated Circuit) รวมทั้ง การ์ดต่อพ่วงอื่นๆ เอาไว้ด้วยกันบนบอร์ดเพียงอันเดียวเครื่องพีชีทุกเครื่องไม่สามารถทำงาน ได้ถ้าขาดเมนบอร์ด

8. หัวข้อที่ 8

8.1. .

8.1.1. .

8.2. .

8.2.1. ประวัติการศึกษา

9. หัวข้อ 10

9.1. เฟซบุ๊ก (อังกฤษ: Facebook) เป็นบริการเครือข่ายสังคมสัญชาติอเมริกัน สำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมนโลพาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย เฟซบุ๊กก่อตั้งเมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 โดยมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก และเพื่อนร่วมห้องภายในมหาวิทยาลัย และเหล่าเพื่อนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พร้อมโดยสมาชิกเพื่อนผู้ก่อตั้ง Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz และ Chris Hughes ในท้ายที่สุดเว็บไซต์มีการเข้าชมอย่างจำกัด ทำให้เหล่านักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แต่ภายหลังได้ขยายเพิ่มจำนวนในมหาวิทยาลัย ในพื้นที่บอสตัน ไอวีลีก และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และค่อยๆรับรองมหาวิทยาลัยอื่นต่างๆ และต่อมาก็รับรองโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเฟซบุ๊กให้การอนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปีทั่วโลกสามารถสมัครสมาชิกได้ภายในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องอ้างอิงหลักฐานใด ๆ จากการศึกษาของเว็บ คอมพีต.คอม ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2009 เฟซบุ๊กถือเป็นบริการเครือข่ายสังคมที่มีคนใช้มากที่สุด เมื่อดูจากผู้ใช้ประจำรายเดือน รองลงมาคือ มายสเปซ เอ็นเตอร์เทนเมนต์วีกลี ให้อยู่ในรายชื่อ สิ่งที่ดีที่สุดในสิ้นทศวรรษ และควอนต์แคสต์ ประเมินว่า เฟซบุ๊ก มีผู้ใช้ต่อเดือนราว 135.1 ล้านคน นับเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554 จากเฟซบุ๊กมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 584,628,480 สมาชิกทั่วโลก โดยเป็นสมาชิกจากประเทศไทย รวม 6,914,800 สมาชิก

9.2. ไลน์ (อังกฤษ: LINE) เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ระบบส่งข้อความทันที[1][2] ที่ญี่ปุ่นซื้อมาจาก Naver Corporation ของเกาหลี[2][1] ที่มีความสามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการไอโอเอส, แอนดรอยด์, วินโดวส์โฟน ล่าสุดสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแมคโอเอสได้แล้ว ด้วยความที่มีลูกเล่นมากมาย สามารถคุย ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสติกเกอร์ ตั้งค่าคุยกันเป็นกลุ่ม ฯลฯ ทำให้มีผู้ใช้งานโปรแกรมนี้เป็นจำนวนมาก ชาวไทยนิยมใช้เป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่นไลน์ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยซิมการ์ดหรือไวไฟ และต้องลงทะเบียนผ่านอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ก่อนที่จะใช้งาน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการสนทนาหรือส่งข้อมูลตามบริการที่สมัครไว้เช่น ข้อความ สติกเกอร์ ภาพ เสียง วิดีโอ ความสำเร็จ ไลน์ถูกสร้างมาโดย NHN Japan ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต เกม เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ร่วมกับบริษัท Naver Japan Corporation และบริษัท livedoor โดยมี NHN Japan เป็นผู้บุกเบิกและคอยปรับปรุงการให้บริการฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของไลน์ บางส่วน ดูแลด้านการพัฒนาด้านธุรกิจ ทางตลาด และโปรโมชันทั่วไป

10. หัวข้อ 9

10.1. คำนำ

10.1.1. .

11. หัวข้อ 7

11.1. รูปกิจกรรม

11.1.1. .

11.2. .

11.2.1. .