EVENT

Chương trình hành tây Hàn Quốc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EVENT by Mind Map: EVENT

1. Chương trình

1.1. Giới thiệu sản phẩm

1.2. Sampling (dùng thử)

1.3. Bốc thăm trúng thưởng, tặng quà

1.4. Scan QR code like, share Facebook

1.5. Chụp hình

2. Thời gian

2.1. 1/12/2019 gởi plan

2.2. 10/12/2019 chốt

2.3. 20/12/2019 thực hiện

2.4. 30/12/2019 báo cáo

3. Địa điểm

3.1. Siêu thị 1

3.2. Siêu thị 2

3.3. Siêu thị 3

4. Truyền thông

4.1. Ads Facebook

4.2. Ads Youtube

4.3. Landing page (web)

5. Nhân sự

5.1. PG

5.2. Mascot

5.3. MC

5.4. Camera

6. POSM

6.1. Booth

6.2. Standee

6.3. Standee

6.4. Tờ rơi

7. Quà tặng

7.1. Túi vải

7.2. Nón bảm hiểm

7.3. Áo mưa

7.4. Ly sứ

7.5. Móc chìa khóa

7.6. Bình nước

7.7. Áo phông

8. Thể lệ trao thưởng

8.1. Bốc thăm may mắn

8.2. Trao ngẫu nhiên

9. Thiết kế

9.1. POSM

9.2. Quà tặng