smartcom.vn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
smartcom.vn by Mind Map: smartcom.vn

1. Home

1.1. Slogan

1.1.1. Enjoy the very best

1.2. Search

1.3. Mang đến những gì

1.3.1. Mô hình e-learning công nghệ cao

1.3.2. Hướng dẫn từ những chuyên gia hàng đầu

1.3.3. Quy trình học siêu tốc

1.3.4. Chi phí tiết kiệm

1.4. Sản phẩm

1.4.1. Đào tạo trung tâm và online

1.4.2. App

1.4.2.1. E5F

1.4.2.2. X-mind

1.4.2.3. Solar System

1.4.2.4. Magic World

1.5. Thành tựu

1.5.1. 13 năm hoạt động

1.5.2. 200 khách hàng và đối tác

1.5.3. 90 khóa học

1.5.4. 2.000.000 học viên

1.6. Khóa học đặc sắc

1.6.1. Học tiếng Anh theo phương pháp Do Thái

1.6.2. Tiếng Anh & Tăng cường giáo dục sớm

1.6.3. Tiếng Anh học thuật

1.7. Học phí

1.8. Quotes

1.9. Câu hỏi thường gặp

1.9.1. Thanh toán học phí

1.9.2. Hỗ trợ tài khoản

1.9.3. Thông tin khóa học

1.9.4. Kết quả của khóa học

1.10. Tin tức

1.10.1. Dẫn về blog

1.11. Đối tác

2. Khóa học

2.1. Giới thiệu tầm quan trọng của tiếng Anh và công nghệ

2.1.1. Loại hình

2.1.2. Độ tuổi

2.1.3. Thời lượng học

2.1.4. Vị trí

3. Sự kiện

3.1. Lịch sự kiện

4. Giới thiệu

4.1. Về Smartcom

4.1.1. Tiêu chuẩn

4.1.1.1. Nội dung thông minh

4.1.1.2. Quy trình đào tạo hiệu quả

4.1.1.3. Công cụ học tập thuận tiện và ưu việt

4.1.1.4. Đội ngũ vận hành chất lượng cao và nhiệt huyết

4.1.2. Câu chuyện của Smartcom

4.1.3. Smartcom là gì?

4.1.4. Sứ mệnh

4.1.4.1. Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống giải pháp về nội dung và công nghệ giúp người Việt học ngôn ngữ cùng tri thức phổ thông theo cách thông minh, hiệu quả và tiết kiệm hơn.

4.2. Khóa học

4.2.1. Tìm kiếm

4.2.1.1. Từ khóa

4.2.1.2. Loại hình khóa học

4.2.1.3. Học phí

4.2.2. Các khóa học phổ biến

4.2.3. Các khóa học đặc sắc

4.3. Album

4.3.1. Khóa học

4.3.2. Sự kiện

4.4. FAQ

4.5. Học phí

4.6. Đăng kí

4.7. Contact

5. Blog