Cty CPDT Phu Cuong KG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cty CPDT Phu Cuong KG by Mind Map: Cty CPDT Phu Cuong KG

1. MARKETING PLAN

1.1. HỆ THỐNG

1.1.1. Hệ thống chăm sóc khách hàng

1.1.2. Thương mại điện tử

1.1.3. Quảng cáo

1.1.3.1. Phân Loại

1.1.3.2. Lập lịch

1.1.4. Tương tác

1.2. SẢN PHẨM

1.2.1. Khách hàng được gì

1.2.1.1. Giới thiệu doanh nghiệp

1.2.1.2. 3 điểm nổi bật mà khách hàng nhận được

1.2.1.2.1. a

1.2.1.2.2. b

1.2.1.2.3. c

1.2.2. Tại sao KH phải mua sản phẩm

1.2.3. Làm sao để KH tin tưởng

1.2.3.1. Cảm nhận

1.2.3.1.1. Chủ Tịch xã....

1.2.3.1.2. Giám đốc

1.2.3.1.3. Hiệu Trưởng

1.2.3.1.4. Công an

1.2.3.2. Chứng nhận

1.2.3.2.1. CO/CC

1.2.3.3. Hình ảnh đầu vào

1.2.3.4. Nguồn nguyên liệu đầu vào

1.2.3.5. Đối tác

1.2.4. Tại sao KH phải mua ngay bây giờ

1.2.4.1. Tặng khuyến mãi

1.2.4.1.1. Ti vi

1.3. FACABOOK

1.3.1. TIM KIEM KHACH HANG TIEM NANG

1.3.1.1. Chu doanh nghiep

1.3.1.1.1. Bi quyet kinh doanh SPA

1.3.1.1.2. 5 bi mat chot sale danh cho spa

1.3.1.2. sinh vien can lam them

1.3.1.2.1. Viet CV

1.3.1.2.2. Phong van

1.3.1.2.3. lam viec nhom

1.3.1.3. Hoc sinh hoc nghe nhanh

1.3.2. BAN HANG

1.3.2.1. Kinh doanh ngành Spa

1.3.2.1.1. Thang 7

1.3.2.2. Khoa hoc noi mi

1.3.2.2.1. Thang 7

1.3.2.3. Hoc phun sam

1.3.2.4. Ky thuat vien spa

1.3.3. GAY SU CHU Y

1.3.3.1. Chu doanh nghiep

1.3.3.1.1. Hoi Thao mien phi

1.3.3.1.2. 6 bi mat chot sale tăng 300% doanh so tai Spa

1.3.3.2. sinh vien

1.3.3.2.1. 4 buoc de co thu nhap tren 10trieu

1.3.3.3. hoc sinh

1.3.4. XÂY DUNG NIEM TIN

1.3.4.1. Cảm nhận khách hàng

1.3.5. CHOT SALE

1.3.5.1. Nối mi

1.3.5.1.1. tang 1 suat....

1.3.5.1.2. tang 1 ....

1.3.6. BAN THEM, BAN CHÉO

2. P.K TOAN