NHÀ CUNG ỨNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NHÀ CUNG ỨNG by Mind Map: NHÀ CUNG ỨNG

1. THU HÚT KHÁCH HÀNG

1.1. TIỆN DỤNG KHI THANH TOÁN

2. Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Moca

2.1. CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

2.1.1. CƠ HỘI

2.1.1.1. NHIỆM VỤ :

2.1.1.1.1. CÔNG TY

2.1.1.1.2. NHÓM

2.1.2. THÁCH THỨC

2.1.2.1. NHIỀU KHÁCH HÀNG PHÀN NÀN VỀ DỊCH VỤ VÌ MẤT THỜI GIAN

3. QUỸ VISION TỪ SOFTBANK

3.1. NHÀ ĐẦU TƯ VỐN

3.1.1. CƠ HỘI

3.1.1.1. ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LÂU DÀI

3.1.1.1.1. THÊM CƠ HỘI MỞ RỘNG NHIỀU LĨNH VỰC KINH DOANH

3.1.1.2. THUẬN LỢI TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

3.1.1.3. NHIỆM VỤ

3.1.1.3.1. CÔNG TY

3.1.1.4. MỞ RỘNG THỊ PHẦN

3.1.2. THÁCH THỨC

3.1.2.1. SOFTBANK CŨNG ĐẦU TỪ VÀO CÁC DỊCH VỤ GỌI XE TOÀN CẦU NÊN VIỆC CẠNH TRANH CŨNG TRỞ NÊN GAY GẮT