PROGRAMACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PROGRAMACIÓ by Mind Map: PROGRAMACIÓ

1. INTRODUCCIÓ

1.1. EDU/159/2019 ; EDU/1/2019

1.2. MATEMÀTIQUES 3r PRIMÀRIA

1.3. INCLUSIÓ

1.3.1. DIVERSITAT DE PERSONES

1.3.2. COMPLEXITAT SOCIAL

1.3.3. IMPLEMENTACIÓ DE MESURES I SUPORTS

1.3.4. AFAVORIR DESEVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL

1.3.5. EQUITAT I IGUALTAT

1.4. GESTIÓ D'AULA I ACTIVITATS/AVALUACIÓ

1.5. PERSPECTIVA DE GÈNERE

1.5.1. LLENGUATGE INCLUSIU

1.5.2. NO DISCRIMINATORI

1.5.3. FOMENTAR COEDUCACIÓ

1.5.4. ACTITUDS D'ASSETJAMENT

2. MARC LEGISLATIU

2.1. DECRET 150/2017 ATENCIÓ A L'ALUMNAT SISTEMA INCLUSIU

2.2. LLEI 17/2015 D'IGUALTAT EFECTIVA

2.3. ACORD GOV/20/2015 PLA PER LA IGUALTAT

3. CONTEXTUALITZACIÓ

3.1. CENTRE

3.1.1. PÚBLIC

3.1.2. BARRI

3.1.3. NIVELL SOCIOECONÒMIC

3.1.4. EDIFICI

3.2. ALUMNES

3.2.1. 8-9 ANYS

3.2.2. TREBALL EQUIP

3.2.3. DIFICULTATS D'APRENENTATGES TDAH

3.2.4. DISRUPTIU

4. ÀMBIT MATEMÀTIC

5. OBJECTIU

5.1. DECRET 119 ANNEX 3

5.2. I)

6. CONTINGUTS

6.1. NUMERACIÓ I CÀLCUL

6.2. RELACIONS I CANVI

6.3. ESPAI I FORMA

6.4. MESURA

6.5. ESTADÍSTICA I ATZAR

7. ENFOCAMENT GLOBALITZADOR

7.1. LINGÜÍSTIC

7.1.1. LÈXIC

7.2. MEDI

7.2.1. VOLTANTS

7.2.2. INSTRUMENTS

7.3. ARTÍSTIC

7.3.1. CODIS

7.3.2. POSICIÓ D'OBJECTES

7.4. E.FÍSICA

7.4.1. ORIENTACIÓ

7.4.2. REPRESENTACIÓ ESPAIAL

7.5. DIGITAL

7.6. VALORS

7.6.1. CONTEXTOS FUNCIONALS