IKT naudojimas suaugusiųjų švietime (mokymai)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IKT naudojimas suaugusiųjų švietime (mokymai) by Mind Map: IKT naudojimas suaugusiųjų švietime (mokymai)

1. Įžanginė dalis

1.1. Kurso aprašymas, tikslai, uždaviniai, mokymosi startegija, ištekliai, prograso žymėjimas

1.2. IKT panaudojimo patirties identifikavimo klausimynas

1.3. Suaugusiųjų vadovas

1.4. Informaciniai šaltiniai

1.4.1. Terminų žodynas

1.4.2. StepUp projekto svetainė

2. 1 Modulis. Mokymo planavimas ir koordinavimas

2.1. Plačiau apie mokymų planavimo ir koordinavimo modulį

2.2. Plačiau apie Evernote prgraminę priemonę

2.3. 1 dalis. Suaugusiųjų mokymosi rengimo planavimas

2.4. 2 dalis. pasirengimas darbui Evernote sistemoje