SSK 3013 KESELAMATAN KOMPUTER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SSK 3013 KESELAMATAN KOMPUTER by Mind Map: SSK 3013 KESELAMATAN KOMPUTER

1. TOPIK 1 PENGENALAN KEPADA KESELAMATAN KOMPUTER

1.1. definasi keselamatan komputer

1.2. matlamat keselamatan CIA

1.2.1. confidentiality integrity availability

2. TOPIK 2 ANCAMAN KESELAMATAN

2.1. kenalpasti ancaman keselamatan

2.2. perbezaan ancaman

2.2.1. malicious code hacking hackers bencana alam kecurian

2.3. vulnerabilities

2.3.1. perisian perkakasan data

3. TOPIK 3 PERLINDUNGAN ANCAMAN KESELAMATAN

3.1. definisi perlindungan ancaman

3.2. prosedur keselamatan komputer

3.2.1. kata laluan antivirus anti spyware kriptografi firewall backup data

3.3. pemasangan antivirus

3.4. pemasangan anti spyware

3.5. pemasangan firewall

3.6. kriptografi

3.7. salinan data

4. TOPIK 4 PENGURUSAN KESELAMATAN

4.1. kaji senario ancaman

4.2. pengkelasan informasi

4.3. proses pengurusan maklumat senario ancaman

4.4. membina prosedur incident response

5. PENTAKSIRAN BERTERUSAN (PB)

5.1. Tugasan 1 Topik 1 (15%) Tugasan 2 Topik 2 (15%) Ujian Amali Topik 3 (30%) Mini Projek Topik 4 (40%)

5.2. adasdas

5.3. sdfasdfasdasd